Fritsvævende altaner i stueetagen er ikke bebyggelse på friarealet

Fritsvævende altaner i stueetagen er ikke bebyggelse på det fælles friareal – heller ikke selvom de begrænserne mulighederne for at bruge friarealet. Det fastslår Planklagenævnet i en afgørelse fra slutningen af januar.

Fritsvævende altaner er ikke bebyggelse

Aalborg Kommune siger nej til to altaner i stueetagen på gårdsiden af en karré i Aalborg. Altanerne rækker ud over et areal, som er udlagt til fælles friarealer i § 8.1 og på kortbilag 2 i lokalplan 09-027. Derfor forudsætter de en dispensation fra paragraffen. En dispensation strider mod lokalplanens principper, vurderer kommunen – formentligt fordi lokalplanprincipperne omfatter forholdet mellem bebyggelse og friarealer.

Ejendommens ejer klager til Planklagenævnet, og nævnet ophæver kommunens afgørelse: Det er ikke nødvendigt at dispensere fra § 8.1. Paragraffen udelukker anden bebyggelse på friarealet end mindre bygninger til fællesfaciliteter. Men altanerne er fritsvævende og kan derfor ikke karakteriseres som bebyggelse på friarealerne.

Hvad skal Aalborg Kommune og vi andre gøre i fremtiden?

Hvad skal man mene om den her afgørelse i Planklagenævnet? På den ene side er det klart, at fritsvævende altaner i stueetagen ikke er bebyggelse på det fælles friareal. På den anden side så bliver resultatet nok det samme, uanset om altanerne er fritsvævende eller placeret på terræn – de begrænser mulighederne for at bruge friarealet, medmindre der er tale om en meget høj stueetage.

Planklagenævnet har truffet en afgørelse. Vil vi undgå altaner i stueeagen i fremtiden, som indskrænker de fælles friarealer reelt? Så er det ikke nok at begrænse omfanget af bebyggelse på friarealerne. Der skal være et forbud mod altaner i stueetagen.

Links

Planklagenævnets afgørelse om de to altaner i Aalborg.

Aalborg Kommunes lokalplan 09-027.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar