Ingen pligt til referat af møder, som kommunen ikke har afholdt

Et byråd skal orienteres tilstrækkeligt om indsigelser til et planforslag, men politikerne er ikke forpligtet til at imødekomme dem. Og så er kommunen ikke forpligtet til at tage referat af borgerinddragelsesmøder, som kommunen ikke selv har afholdt.

Lokalplan for 25 alternative boliger

Mariagerfjord Kommune vedtager lokalplanen for et 25 alternative boliger i Arden. En nabo til lokalplanområdet klager til Planklagenævnet. Kommunen har ikke lyttet til borgernes indsigelser, og der blev ikke taget referat af borgerinddragelsesmøderne.

Ved vedtagelsen af lokalplanen er byrådspolitikerne blevet præsenteret for en opsamling af høringssvarene, og hvert høringssvar er vedlagt dagsordenen som bilag. Indsigelserne er inddraget tilstrækkeligt i behandlingen af planforslaget, afgør Planklagenævnet. Politikerne har ikke pligt til at imødekomme dem.

Borgerinddragelsesmøderne blev ikke afholdt af kommunen, konstaterer nævnet. Derfor har kommunen ikke pligt til at tage referat af dem.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om boligerne i Arden.

Mariagerfjord Kommunes lokalplan 181/2023.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar