Lempede støjgrænseværdier forudsætter eksisterende boligområde eller område med blandede byfunktioner

En lokalplan skal sikre tilstrækkelig støjafskærmning, hvis der planlægges for f.eks. boliger i et område, hvor støjgrænseværdierne overskrides. De lempede støjgrænseværdier må kun bruges som grundlag, hvis der er tale om planlægning for et eksisterende boligområde eller område med blandede byfunktioner. Det fastslår Planklagenævnet i sagen om lokalplanen for et nyt boligområde i Årslev.

Lempede støjgrænseværdier må ikke bruges

Faaborg-Midtfyn Kommune vedtager lokalplanen for et nyt boligområde i Årslev. En virksomhedsejer, som er nabo til lokalplanområdet klager til Planklagenævnet. Virksomhedsejeren mener, at lokalplanen bygger på forkerte forudsætninger for håndtering af støj.

Lokalplanen tager udgangspunkt i de lempede støjgrænseværdier for virksomhedsstøj. Men de må kun bruges, når der planlægges for nye boliger i et eksisterende boligområde eller område med blandede byfunktioner, fastslår Planklagenævnet. Lokalplanområdet er erhvervsområde ved lokalplanens vedtagelse. Nævnet ophæver vedtagelsen af lokalplanen. De er de generelle støjgrænseværdier, der gælder. Lokalplanen sikrer ikke, at de overholdes.

Hvad skal Faaborg-Midtfyn Kommune og vi andre gøre i fremtiden?

Tidligere har der måske været tvivl om, hvorvidt de lempelige støjgrænseværdier måtte bruges i et planlagt boligområde eller område med blandede byfunktioner – i hvert fald det sidste. Men siden en afgørelse fra sommeren 2022 har Planklagenævnet fastlagt en klar praksis.

Der skal altid være tale om et eksisterende boligområde eller et eksisterende område med blandede byfunktioner, hvis kommunens planlægning skal tage udgangspunkt i de lempede støjgrænseværdier. Det må vi byplanlæggere tage til efterretning.

Mere information

Se Planklagenævnets afgørelse om virksomhedsstøj i Årslev.

Se Faaborg-Midtfyn Kommunes lokalplan 2021-8.

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar