Kun afgørelser efter planloven kan påklages

Byrådet i Dragør Kommune giver forvaltningen lov til at dispensere. Dén beslutning kan ikke påklages til Planklagenævnet, for det er ikke en afgørelse efter planloven.

Forvaltningen må dispensere

Kommer der ikke væsentlige bemærkninger fra naboerne, så må forvaltningen dispensere fra lokalplanen til en ny værftshal. Det beslutter byrådet i Dragør Kommune, men en forening klager til Planklagenævnet.

Naboorienteringen er en formalitet, mener foreningen, og så strider det i øvrigt mod lokalplanens formålsparagraf at dispensere til en værftshal.

Ingen afgørelse at klage over

Planklagenævnet afviser at behandle klagen. Byrådets har besluttet, at forvaltningen kan dispensere, hvis der ikke er væsentlige indvendinger fra naboerne. Men der er ikke givet en dispensation.

Altså er der ikke truffet en afgørelse efter planloven, og det er kun afgørelser efter planloven, som kan påklages til Planklagenævnet. Det fremgår af planlovens § 58.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om byrådsbeslutningen i Dragør.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar