Planklagenævnet: En email er ikke en kommunal afgørelse

Tirsdag stadfæstede Planklagenævnet et nødvendigt albuerum: En email fra kommunen til en grundejer er ikke en afgørelse, man kan klage over. Medmindre der er givet byggetilladelse og taget stilling til lokalplanpligt.

Dialog er ikke det samme som afgørelse

En grundejer overvejer at bygge nyt i sin baghave. Kommunen sender en email til grundejeren om projektet, og den email klager naboen over. Naboen vurderer, at byggeprojektet kræver lokalplan, at det strider mod kommuneplanens rammebestemmelser, og at det vil medføre betydelige indbliksgener. Derfor bør kommunens afgørelse ophæves.

Men der er slet ikke truffet en afgørelse, svarer kommunen. Der er ikke givet en byggetilladelse. Der er ikke taget stilling til lokalplanpligt. Planklagenævnet er enigt: Ingen afgørelse – ingen klagemulighed. Nævnet afviser at behandle naboens klage.

Relevante links

Planklagenævnets afvisning af klage over Vejle Kommunes email.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv. Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar