12 rækkehuse kræver lokalplan

Planlovens § 13, stk. 2, fastsætter, at der skal udarbejdes en lokalplan, før der gennemføres større bygge- og anlægsarbejder. Det afgørende kriterie er, om projektet medfører væsentlige ændringer i det bestående miljø. Men er der talt om en tæt/lav-bebyggelse i et blandet område, så er der normalt lokalplanpligt.

Lokalplanpligt eller ej?

En ny bebyggelse i Tylstrup kræver ikke lokalplan, vurderer Aalborg Kommune. Der er tale om en 12 rækkehuse på hver omkring 100 m2 samt tilhørende skure og parkeringspladser. Rækkehusene opføres i én etage og knap 5 meters højde.

En nabo klager til Planklagenævnet over kommunens vurdering. Naboen mener, at bebyggelsen forudsætter, at der udarbejdes en lokalplan for rækkehusene.

Lokalplan før større bygge- og anlægsarbejder

Planlovens § 13, stk. 2, fastsætter, at der skal udarbejdes en lokalplan, før der gennemføres større bygge- og anlægsarbejder. Det afgørende kriterie er, skriver Planklagenævnet, om der er tale om et projekt, der medfører væsentlige ændringer i det bestående miljø.

En ny bebyggelse kan som hovedregel opføres uden lokalplan, hvis den ikke afviger fra den bebyggelsen, som allerede findes i nærområdet. Men en tæt/lav-bebyggelse eller en bebyggelse i et blandet område vil normalt forudsætte lokalplan.

12 rækkehuse kræver lokalplan

Planklagenævnets flertal afgør, at rækkehusene kræver lokalplan i henhold til planlovens § 13, stk. 2. Flertallet mener, at der er tale om en forholdsvist stor bebyggelse i et mindre bysamfund på ca. 1.300 indbyggere.

Det er også afgørende for flertallet, at bebyggelsen opføres i et område med både boliger og erhverv, og at rækkehusene vil medføre, at en sidste erhvervsejendom i området bliver omringet af boliger.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om rækkehusene i Tylstrup.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar