Kommunen skal hjælpe borgerne med at præcisere aktindsigten

En gruppe borgere i Gladsaxe Kommune beder om aktindsigt i dispensationssager, som vedrører bl.a. hævede arealer. Kommunen giver afslag på aktindsigt, men Planklagenævnet fastslår, at borgerne har ret til aktindsigt i miljøoplysninger – herunder sager om hævede arealer. Kommunen skal bistå borgerne med at præcisere, hvad de ønsker aktindsigt i.

Er der pligt til at give aktindsigt eller ej?

En gruppe borgere beder om aktindsigt i alle sager, som vedrører dispensation til bebyggelser og hævede arealer i Gladsaxe Kommune. Der er ikke pligt til aktindsigt i henhold til offentlighedsloven, vurderer kommunen. Borgerne kan finde byggesagerne på kommunens hjemmeside.

Borgerne klager til Planklagenævnet, og nævnet behandler klagen. Når det drejer sig om aktindsigt, der handler om planlovsforhold, så er nævnet klagemyndighed. Dispensationer fra en byplanvedtægt eller en lokalplan er Planklagenævnets bord.

Dispensationer er miljøoplysninger

I henhold miljøoplysningsloven har alle ret til at blive gjort bekendt med “miljøoplysninger”, skriver Planklagenævnet. Spørgsmålet er, om dispensationerne er miljøoplysninger med pligt til aktindsigt.

Begrebet “miljøoplysninger” skal forstås bredt, fastslår nævnet. Det er ikke kun oplysninger, der direkte har med miljøet at gøre. Det kan også være f.eks. planlægning, som har en indirekte indflydelse på miljøet. Dispensationer vedrørende hævede opholdsarealer er miljøoplysninger, fordi arealerne kan påvirke miljøelementer som f.eks. jord og landskab.

Kommunen skal hjælpe borgerne

Borgerne har altså umiddelbart ret til aktindsigt i byggesagerne. Men har de ikke pligt til at fortælle, hvilke sager de præcist ønsker aktindsigt i? Nej, refererer Planklagenævnet Folketingets ombudsmand. I sager som denne skal kommunen hjælpe med at præcisere aktindsigten, hvis borgerne ikke selv kan afgrænse den selv.

Gladsaxe Kommune har ikke hjulpet borgerne med at præcisere, hvad de vil have aktindsigt i, konstaterer Planklagenævnet. Det er så graverende en fejl, at nævnet ophævet kommunens afslag på aktindsigt.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om dispensationerne i Gladsaxe.

Komplekse forhold vedrørende lovhjemmel og aktindsigt er bestemt ikke mit bord. Artiklen er skrevet til dig, der ligesom mig, er grundlæggende interesseret i planlægning. Har du brug for at vide præcist, hvilke regler der gælder for aktindsigt, så skal du læse selve afgørelsen.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar