Tilstrækkelig lang borgerinddragelse og behandling af indsigelserne

Planloven stiller krav til længden på borgerinddragelse. I sagen om planlægningen for en parcelhusudstykning i landsbyen Søborg tager Planklagenævnet stilling til, om planforslagene har været offentliggjort længe nok. Nævnet forholder sig også til, om lokalplanen er endeligt vedtaget for tidligt, om varslet af borgermødet var for kort, og om kommunen i tilstrækkelig grad har forholdt sig til indsigelserne.

Lever planlægningen ikke op til krav om høring?

Gribskov Kommune vedtaget et tillæg til kommuneplanen og en ny lokalplan. Det nye plangrundlag åbner mulighed for, at der kan bygges op til 15 parcelhuse på et ubebygget areal vest for landsbyen Søborg.

En gruppe naboer klager til Planklagenævnet. Kommunen lever ikke op til planlovens krav om høring af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan, mener de. Lokalplanen er desuden udarbejdet i strid med kommuneplanen.

Er fire uger og 14 dage for lidt?

Borgerne er ikke inddraget nok i planlægning, synes naboerne. Kommunen har ikke svaret på deres spørgsmål, der blev indkaldt til borgermøde med kort varsel og indsigelserne er ikke inddraget nævneværdigt inden vedtagelsen af det nye plangrundlag.

Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan har været i offentlig høring i lidt over fire uger. Der blev inviteret til borgermøde med 14 dages varsel. Har naboerne ret? Er for kort tid?

Mindre ændringer? Så er fire uger nok

Som udgangspunkt skal et tillæg til kommuneplanen i offentlig høring i otte uger. Er der tale om mindre ændringer i kommuneplanens rammedel, så kan høringen dog indskrænkes til fire uger. Der skal være tale om ændringer, som ikke strider mod kommuneplanens hovedstruktur eller hovedprincipper.

Tillægget til kommuneplanen ændrer kun på den mindste grundstørrelse. Der må udstykkes parcelhusgrunde på mindst 800 m2 og ikke som tidligere 1.200 m2. Det er en mindre ændring, som medfører, at fire ugers offentlig høring er nok, afgør Planklagenævnet. Fire ugers offentlig høring af et lokalplanforslag lever også op til planlovens krav.

Tidligst vedtagelse efter fire uger

En lokalplan kan tidligst vedtages endeligt, når der er gået fire uger, efter at offentliggørelsen af planforslaget er slut. Det skal sikre en seriøs behandling af borgernes høringssvar. Der gælder ingen frist for den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg.

Gribskov Kommune har vedtaget lokalplanen fire uger og to dage efter udløbet af offentliggørelsen. Vedtagelsen lever derfor op til kravet i planloven.

Intet krav om at imødekomme indsigelser

Forvaltningen har refereret indholdet af naboernes indsigelser i et notat, som blev præsenteret for byrådspolitikerne ved den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan. Politikerne har også fået hver indsigelse i sin fulde ordlyd.

Kommunen har derfor inddraget indsigelserne i det omfang, kommunen skal, afgør Planklagenævnet. En kommune har ikke pligt til at imødekomme indsigelser, som mange borgere måske tror.

Intet krav om borgermøde

Men hvad så med de 14 dages varsel af borgermødet? Er det for lidt? Nej, fastslår Planklagenævnet.

Planloven forpligter ikke kommunerne til at afholde borgermøder, når der udarbejdes og vedtages en plan. Derfor er der heller ingen krav til, hvor langt et varsel af et eventuelt borgermøde skal være.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om parcelhusudstykningen i Søborg.

Gribskov Kommunes tillæg 15 til kommuneplanen og lokalplan 344.03.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar