Må en modtager af fleksløn bo hele året i sit sommerhus?

Hvis du modtager fleksydelse, er du pensionist i planlovens forstand. Det er du ikke, hvis du får fleksløn. Det har afgørende betydning for, om du er omfattet af retten til at bo i dit sommerhus hele året. For retten gælder kun for pensionister.

Nej til helårsbeboelse i sommerhus

Næstved Kommune giver et påbud: Ejeren af et sommerhus skal stoppe med at bo i sommerhuset hele året. Ejeren modtager fleksløn og klager til Planklagenævnet. Hun mener, at hun er omfattet af planlovens ret til at bo i sommerhuset året rundt.

Planlovens § 41 fastsætter, at en pensionist må bo i sit sommerhus hele året, hvis pensionisten har ejet det i mindst et år. Spørgsmålet er derfor, om en flekslønmodtager er en pensionist i planlovens forstand.

Er en flekslønmodtager pensionist?

§ 41, stk. 2, definerer begrebet “pensionist”, og det omfatter bl.a. “en modtager af fleksydelse i henhold til lov om fleksydelse”. Så har flekslønmodtageren vel ret til at bo i sit sommerhus året rundt?

Nej, ikke umiddelbart. Flekslønmodtageren modtager sin fleksløn i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det fremgår eksplicit i planloven – som gengivet ovenfor – at retten til helårsbeboelse omfatter personer, som modtager fleksydelse i henhold til lov om fleksydelse.

Fleksydelse eller fleksløn – potato potato?

Men kan de to former for ydelse ikke sidestilles? Nej, afgør Planklagenævnet. Når man modtager fleksydelse efter lov om fleksydelse, så sker det med henblik på at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

Når man modtager fleksløn efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, så sker det, fordi man ikke kan opnår eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

Ingen mulighed for helårsbeboelse?

I påbuddet gør Næstved Kommune ejeren af sommerhusejeren opmærksom på, at man kan søge dispensation til helårsbeboelse i henhold til planlovens § 40, stk. 2.

Planklagenævnet supplerer: En kommune kan i særlige tilfælde dispensere fra forbuddet mod helårsbeboelse. Men kommunerne skal være tilbageholdne med dispensationerne. Der kan ikke dispenseres med hjemmel i planlovens § 19.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om helårsbeboelse i sommerhuset i Næstved Kommune.

Sommerhuset i Næstved Kommune var omfattet af en bygningsvedtægt fra 1963, som fastsatte, at det kun må bruges til sommerhus. Bygningsvedtægter blev fastlagt med hjemmel i Landsbyggeloven fra 1960 men blev ophævet med kommuneplanloven i 1977. Det fremgår dog af planlovens § 34, stk. 3, nr. 1, at et område er et sommerhusområde, hvis det er udlagt som sommerhusområde i en bygningsvedtægt. Se mere om bygningsvedtægter i Byplanhåndbogen.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar