Telemaster skal nævnes specifikt i lokalplanens anvendelsesbestemmelse

Er telemaster ikke nævnt specifikt i lokalplanens anvendelsesbestemmelser? Så kræver det dispensation at opføre en telemast. I sagen om en telemast i Nørskovlund afgør Planklagenævnet, at der kan dispenseres, fordi telemasten ligger tæt på den umiddelbart tilladte anvendelse.

Telemasten kræver dispensation

Silkeborg Kommune giver dispensation fra lokalplan 123 til en telemast ved Nørskovlund. Masten bliver 42 meter høj, og den skal placeres på en boldbane og ca. 100 meter fra nærmeste bebyggelse. En gruppe beboere klager til Planklagenævnet, men nævnet fastholder kommunens dispensation.

Telemaster har væsentlig, planlægningsmæssig betydning, skriver Planklagenævnet. Derfor kan der ikke opføres en telemast, medmindre lokalplanen specifikt åbner mulighed for telemaster i anvendelsesbestemmelserne. Det gør anvendelsesbestemmelserne i lokalplan 123 ikke. Så der er behov for en dispensation, men må kommunen dispensere fra anvendelsesbestemmelserne?

Tæt på den tilladte anvendelse

Lokalplanens § 5.4 fastsætter, at der må opføres anlæg til forsyningsformål, så længe placering og udformning tilpasses omgivende bebyggelse og den bymæssige sammenhæng. Kan kommunen så dispensere til telemasten? Svaret er ja i dette tilfælde: En telemast ligger meget tæt på den umiddelbart tilladte anvendelse, afgør Planklagenævnet.

Nævnet forholder sig ikke til i afgørelsen, om telemasten er placeret og udformet, så den er tilpasset omgivelserne. Det fremgår heller ikke, om en dispensation kan gives i overensstemmelse med formålsparagraffen. Vi må gå ud fra, at også svarene på disse to spørgsmål er ja.

Telemasten kræver også landzonetilladelse

Telemaster kræver landzonetilladelse, fastslår Planklagenævnet i afgørelsen. Silkeborg Kommune har givet en landzonetilladelse, fordi telemasten i Nørskovlund – vurderer kommunen – placeres ved bymæssig bebyggelse.

Dén vurdering deler Planklagenævnet ikke, og nævnet ændrer landzonetilladelsen til et afslag. Hvorfor når nævnet frem til denne konklusion? Og hvilke regler gælder generelt for landzonetilladelser til telemaster, når det kommer til placering? Det kan du læse mere om i artiklen “Mange og prioriterede krav til placering af telemaster i landzone“.

Links

Planklagenævnets afgørelse i sagen om telemasten ved Nørskovlund.

Silkeborg Kommunes lokalplan 123.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar