Planklagenævnet stadfæster et par grundprincipper for lokalplanlægning

Planklagenævnet ophævede delvist Greve Kommunes byggetilladelse til et etageboligbyggeri i fredags. Men afgørelsen afviser nogle af klagerne over tilladelsen med henvisning til et par grundprincipper for lokalplanlægning: Bestemmelser trumfer redegørelse. Hvad, der ikke er udelukket, er tilladt.

Bygningshøjde og kviste i strid med lokalplanen?

I januar 2020 gav Greve Kommune byggetilladelse til en etagebebyggelse med 8 boliger. Kommunen vurderede, at projektet kunne opføres i overensstemmelse med lokalplan 11.47. Dét klagede naboerne over. De mente, at projektets bebyggelseshøjde på 10½ meter er i strid med figur 11 i lokalplanen. Teksten til figuren fastsætter, at den tilladte bygningshøjde er 3 meter + ½ gange afstand til skel.

Naboerne mente også, at kviste på bebyggelsen var i strid med lokalplanen. Planen fastsætter omfanget på kviste på enfamiliehuse og kvistenes maksimale højde over terræn. Når lokalplanen ikke fastsætter noget tilsvarende for etageboligbyggeri, så må det betyde, at kviste er udelukket, syntes naboerne.

Bestemmelser trumfer redegørelse

Planklagenævnet giver ikke klagerne medhold i, at en bygningshøjde på 10½ meter er i strid med lokalplanen. “Det er kun de egentlige lokalplanbestemmelser, der har bindende retsvirkning. Lokalplanens redegørelsestekst er alene af oplysende karakter”, skriver nævnet i sin afgørelse.

Det fremgår i lokalplanens § 7.4, at etageboligbebyggelse må opføres med en bygningshøjde på 10½ meter. Teksten til figur 11 skal anses for at være redegørelsestekst, vurderer Planklagenævnet. Bestemmelsen går forud. Bygningshøjden på 10½ meter kræver ikke dispensation.

Hvad der ikke er udelukket er tilladt

Lokalplanens § 9.13 fastsætter kun retningslinjer for kvistes omfang og højder på enfamiliehuse, skriver kommunen i sit svar på naboernes klage. Kviste på etageboligbyggeri står der intet om i bestemmelsen. Derfor er projektets kviste i overensstemmelse med lokalplanen.

Planklagenævnet er enigt: Projektets kviste kræver ikke dispensation. Man kan ikke – som naboerne mener – udlede, at kviste er udelukket, fordi der ikke fastsættes bestemmelser for deres omfang og højder på etageboligbyggeri: ”Nye forhold, som ikke er reguleret af lokalplanen, er umiddelbart tilladte efter planloven”, som nævnet fastslår i sin afgørelse.

Hvad skal Greve Kommune og vi andre gøre i fremtiden?

Planklagenævnets afgørelse er en velkommen reminder: Det er uheldigt, at lokalplanens figur 11 kan forstås som et loft for bygningshøjder, som er forskelligt fra § 7.4. Men det er bestemmelsen, der gælder, hvis der er uoverensstemmelse mellem bestemmelse og redegørelse.

Det er også rart, at nævnet stadfæster et andet grundprincip for lokalplanlægning: Naboerne mener, at lokalplanen skal fastlægge muligheder – her konkret retten til at sætte kviste på tagene. Men det forholder sig omvendt. Lokalplanlægning skal indskrænke mulighederne.

Relevante links

Afgørelsen er interessant af flere grunde: Et manglende komma og et “og/eller” var formentlig grunden til, at Planklagenævnet ophævede Greve Kommunes byggetilladelse til et tag med forskellige taghældninger. Det kan du læse i om min artikel “Planklagenævnet: Når sproglige detaljer får afgørende betydning“.

Tvivl om plads nok til 12 cykler i et skur til parkering var medvirkende årsag til, at kommunens byggetilladelse blev ophævet. Kommunen burde tilsyneladende have forholdt sig til detaljerne om cykelskurets indretning. Det kan du læse om i artiklen “Planklagenævnet: Parkering nok til 16 cykler? Det skal afklares“.

Planklagenævnets afgørelse.

Greve Kommunes lokalplan 11.47 for Strandvejsområdet i Hundige. Lokalplanen er siden blevet erstattet af lokalplan 12.50. Derfor skal den nye byggesagsbehandling forholde sig til, om projektet overholder lokalplan 12.50 og ikke lokalplan 11.47.

Artiklens forfatter og formål

Artiklens forfatter er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelse er lang og detaljeret. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv. Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar