“Svare til karakteren” kan ikke håndhæves

Uklare bestemmelser, som forudsætter et skøn, er reelt ligegyldige. De kan ikke håndhæves. Det gælder bl.a. et lokalplankrav om, udformningen af ny bebyggelse skal svare til karakteren af den eksisterende bebyggelse.

Udformning i strid med lokalplanen?

Aarhus Kommune giver tilladelse til et klubhus ved en sejlklub. Kommunen mener, at klubhuset kan opføres i overensstemmelse med lokalplanen.

En beboer klager til Planklagenævnet over kommunens tilladelse. Beboeren mener, at klubhuset strider mod lokalplanens krav til bebyggelsens ydre fremtræden.

Bestemmelse kan ikke håndhæves

Lokalplanens § 7 fastsætter, at “ny bebyggelse skal…svare til karakteren af den eksisterende bebyggelse i henholdsvis fiskerihavnen og i lystbådehavnen”.

Sådan en bestemmelse er ikke præcis nok til, at den kan håndhæves, afgør Planklagenævnet. Derfor er klubhusets ydre fremtræden umiddelbart tilladt efter lokalplanens § 7.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om klubhuset i Aarhus.

Aarhus Kommunes lokalplan 294.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar