Udnyttelsesgrad og bebyggelsesprocent er ikke det samme

Udnyttelsesgrad er ikke det samme som bebyggelsesprocent. Det er beregningsreglerne i det bygningsreglement, som var gældende, da byplanvedtægten eller lokalplanen blev vedtaget, der skal bruges. Det repeterer Planklagenævnet i en afgørelse om udvidelsen af et enfamiliehus i Dragør.

Udnyttelsesgrad – ikke bebyggelsesprocent

Enfamiliehuset er omfattet af byplanvedtægt 4. Den fastsætter, at udnyttelsesgraden ikke må overstige 0,20 for parcelhuse og 0,25 for række-, kæde- eller gårdhuse. Dragør Kommune dispenserer: Bebyggelsesprocenten må hæves til knapt 30, så huset kan udvides.

Byplanvedtægten fastsætter en maksimale udnyttelsesgrad – ikke en maksimal bebyggelsesprocent – konstaterer Planklagenævnet. Når kommunen har beregnet bebyggelsesprocenten i stedet for udnyttelsesgraden, er det væsentlig en retlig mangel, at dispensationen ophæves.

Det rigtige bygningsreglement skal bruges

Kommunen har desuden henvist til beregningsreglerne i BR18. Det er en fejl. Uanset om der er tale om udnyttelsesgrad eller bebyggelsesprocent, skal man bruge beregningsreglerne i det bygningsreglement, som var gældende, da byplanvedtægten eller lokalplanen blev vedtaget.

Byplanvedtægt 4 blev vedtaget i 1972. Derfor er det beregningsreglerne i bygningsreglement for Købstæderne og Landet 1966 (BR1966), der skal bruges, når det kommer til at afgøre, om skal dispenseres fra udnyttelsesgraden til tilbygningen i Dragør.

Links

Planklagenævnets afgørelse i sagen om enfamiliehusets tilbygning.

Dragør Kommunes byplanvedtægt 4.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar