En kommune skal vide, hvad der dispenseres til

Rudersdal Kommune dispenserer til to etager i stedet for halvanden. Men Planklagenævnet ophæver dispensationen, fordi den bygger på et utilstrækkeligt grundlag. En bygnings etageantal forudsætter en konkret vurdering, og kommunen burde have set tegninger af tagvinduernes placering.

To etager eller mere?

Rudersdal Kommune giver tilladelse til en ombygning af et enfamiliehus i Bistrup. Kommunen dispenserer til to etager i stedet for halvanden, som lokalplanen fastsætter som loft. Men nogle beboere fra området klager til Planklagenævnet.

Beboerne mener, at der er tale om mere end to etager i det projekt, kommunen har givet tilladelse til.

Ingen definition på begrebet “etage”

Planklagenævnet indleder med at konstatere, at planloven ikke definerer begrebet “etage”. Hvis lokalplanen heller ikke fastlægger en definition, så lægger nævnet vægt på, hvordan bebyggelsen fremstår for naboer og forbipasserende.

Antal og omfang af kviste, døre og vinduer spiller en rolle for vurderingen. Det samme gælder tagets konstruktion – f.eks. om taget er udført med trempel – og eventuelle tagterrasser. Fritlægning af en kælder kan have en betydning. Det kan terrænets fald, og hvordan bygningen fremtræder i forhold til kvarterets præg også.

Dispensation på et tilstrækkeligt grundlag

Når en kommune giver en dispensation, så skal det ske på et tilstrækkeligt oplyst grundlag. Kommunen skal overholde det, der kaldes officialprincippet.

Rudersdal Kommune dispenserer fra etageantallet på nogle betingelser, der drejer sig om størrelse, antal og placering af tagvinduer, men kommunen har ikke set tegninger af den konkrete udformning af tagfladerne.

Tegninger forudsætning for dispensation

Dispensationen stiller kun krav om, at bygherren sender tegninger inden byggestart, og det er ikke godt nok, afgør Planklagenævnet.

Tagvinduer kan have en afgørende betydning for opfattelsen af etageantallet, ved kommunen reelt ikke, om bebyggelsen vil fremstå i to etager eller mere. Det er en væsentlig mangel. Derfor ophæver nævnet dispensationen.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om tagvinduerne i Bistrup. I samme afgørelse tager nævnet stilling til udnyttelsen af en dispensationsbestemmelse. Denne del af afgørelsen kan du læse om i artiklen “Dispensationsbestemmelser forudsætter…dispensation“.

Rudersdal Kommunes lokalplan 43.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar