Vej placeret i strid mod kortbilaget kræver dispensation

Når lokalplanens bestemmelse om vejadgang henviser til et kortbilag, så er kortbilaget bindende. I en sag om vejadgang i Oksbøl betyder det, at der kun kan etableres én vejadgang på præcis det sted, som er vist på kortbilaget.

Ny vejadgang i overensstemmelse med lokalplanen?

En ny vej til flygtningemuseet i Oksbøl er i overensstemmelse med lokalplanen, vurderer Varde Kommune. Lokalplanens § 5.1 fastsætter, at “lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Præstegårdsvej, som vist ved Kortbilag 4”. En beboer fra nærområdet klager til Planklagenævnet og kommunens afgørelse.

Planklagenævnet giver beboeren medhold: Nævnet forstår § 5.1 og kortbilag 4 sådan, at der kun må etableres én vejadgang til lokalplanområdet, og at denne vejadgang skal placeres som vist på kortbilaget. Den nye vej er en supplerende vejadgang, som placeres som vist nedenfor. Det forudsætter dispensation fra lokalplanen.

Vejadgang vist på kortbilag 4 i lokalplanen vises med gul pil. Supplerende vejadgang, som kommunen har givet tilladelse til, vises med lyseblå pil. Luftfoto fra sdfekort.dk

Hvad skal Varde Kommune og vi andre gøre i fremtiden?

Afgørelsen om vejadgangen til Flygtningemuseet viser efter min mening tydeligt, at kortbilag er bindende, når der henvises til dem i bestemmelserne. Uden en henvisning til lokalplanens kortbilag 4, ville lokalplanen ikke have begrænset antallet eller placeringen af vejadgange fra Præstegårdsvej.

I den her sag er jeg ikke overrasket over, at Planklagenævnet ophæver kommunens afgørelse. Kortbilag forpligter!

Varde Kommune henviser til en anden afgørelse – nemlig afgørelsen om antallet af overkørsler til en ejendom på Fanø. Den afgørelse er interessant, fordi den viser konsekvenserne af bestemmelser og kortbilag, som siger for lidt. Du kan læse mere om afgørelsen i artiklen “Gælder kravene til vejadgang lokalplanområdet eller områdets ejendomme?

Links

Planklagenævnets afgørelse i sagen om vejadgang i Oksbøl.

Varde Kommunes lokalplan 16.01.L03.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar