Er projektet lokalplanpligtigt eller ej?

Hvis en kommune vil sige nej til at udarbejde en lokalplan for et projekt, så kræver det i første omgang, at kommunen begrunder, hvorfor projektet er lokalplanpligtigt. Det fastslår Planklagenævnet i en afgørelse fra 2018 om en parkeringsplads til autocampere ved Løkken.

Ingen lokalplan til en parkeringsplads

Hjørring Kommune siger nej: Der skal ikke udarbejdes en lokalplan for en parkeringsplads til autocampere i det åbne land ved Løkken. Det er slet ikke tilladt. For parkeringspladsen vil have karakter af en campingplads, og den slags ferie- og fritidsanlæg skal placeres ved et eksisterende bysamfund eller en større feriefritidsbebyggelse.

Planklagenævnet modtager en klage over kommunens beslutning, og nævnet ophæver afgørelsen. Kommunen mangler at begrunde, hvorfor parkeringspladsen er lokalplanpligtig i henhold til planlovens § 13, stk. 2.

Forudsætter en parkeringsplads lokalplan?

Det er muligt, at der ikke må lokalplanlægges for en campingplads i det åbne land. Men hvorfor skal en parkeringsplads til autocampere sidestilles med en campingsplads, spørger Planklagenævnet? Det er planen, at der skal etableres en bom ved parkeringspladsen til autocampere. Derudover kommer der ikke andre tekniske installationer.

Når kommunen ikke begrunder, hvorfor de to ting er sammenlignelige, så mangler der også en begrundelse for, hvorfor parkeringspladsen forudsætter en lokalplan.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om parkeringspladsen ved Løkken.

I en tilsvarende sag afgør Planklagenævnet, at kommunen træffer afgørelse om lokalplanpligt på for uklart et grundlag. En grundejer vil udstykke 7 parcelhusgrunde i Galten, men der er kun udarbejdet udstykningsskitser.

Der findes ikke oplysninger om parcelhusenes størrelse, etageantal, udseende og placering på grundene. Det er derfor uvist, om bebyggelsen vil medføre en væsentlig ændring i det bestående miljø.

Planklagenævnets afgørelse i sagen om udstykningen i Galten.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det.

Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar