Et hævet opholds- og gangareal er ikke en bygning

“Bygning” og “bebyggelse” er begreber som kan skabe forvirring, fordi de ikke defineres i planloven. I en afgørelse om et hævet opholds- og gangsareal indkredser Planklagenævnet, hvad der skal forstås ved begrebet “bygning”.

Dispensation til et hævet opholds- og gangareal

Byplanvedtægt 6 fastsætter, at der ikke må etableres bygninger nærmere skel end 5 meter. Århus Kommune dispenserer fra byplanvedtægten, så der kan etableres et hævet opholds- og gangareal nærmere skel end 5 meter.

To naboer klager til Planklagenævnet, men nævnet giver dem ikke medhold. Et hævet opholds- og gangareal er slet ikke en bygning. Der er ikke tale om en rumlig enhed til ophold eller opbevaring. Arealet kræver ikke dispensation fra lokalplanen.

Hvordan definerer man en bygning?

Planloven definerer ikke begrebet “bygning”, konstaterer Planklagenævnet. Men hvad er så en bygning i nævnets optik?

  1. En bygning består af en fast konstruktion, som “udgør en rumlig helhed med overdækning/tag, og som er egnet til ophold eller opbevaring”.
  2. Om en konstruktion er en bygning, beror bl.a. på konstruktionens størrelse. Det spiller også en rolle, om konstruktionen afskærmer mod vejrliget, og om den har dør, port eller andre former for indgange.

Links

Planklagenævnets afgørelse i sagen om opholds- og gangarealet ved Ajstrup Strand.

Århus Kommunes byplanvedtægt 6.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar