Planklagenævnet: Vinterbeboelse og overnatning i kolonihaver kan reguleres, men ikke ophold

En lokalplan må gerne udelukke eller begrænse beboelse og overnatning i en kolonihave i vinterhalvåret. Men den må ikke fastsætte bestemmelser vedrørende ophold på bestemte tidspunkter af døgnet. Det er konklusionen på en afgørelse i Planklagenævnet sidste uge.

Ingen helårsbeboelse i kolonihaver

I januar 2021 vedtager Ballerup Kommune lokalplan 182 endeligt. Lokalplanen omfatter en række af kommunens kolonihaveforeninger. Kommunen vil hindre, at kolonihaverne bruges som helårsboliger. Derfor fastsætter lokalplanen, at man højst må være i sin have halvdelen af året sammenlagt.

Det er særligt vinterophold, kommunen vil begrænse med bestemmelserne: Som udgangspunkt må man ikke være i sin have fra 21 til 7 mellem 1. oktober og 1. april. Eneste undtagelser er jul, påske, ugerne 42, 7 og 8 samt weekenderne i ugerne 6, 12, 39 og 41.

Lokalplanen 182 ophæves, men…..

Kolonihaveforbundet, en gruppe haveforeninger og en kolonihaveejer klager til Planklagenævnet. De mener, at det strider mod kolonihaveloven og lokalplankataloget at fastsætte begrænsninger for at opholde sig i sin kolonihave.

Planklagenævnet ophæver lokalplan 182. Nævnet vurderer, at der er hjemmel til at fastsætte lokalplanbestemmelser, som hindrer helårsbeboelse – men ikke på den måde, som Ballerup Kommune har valgt at gøre det.

Mangler forbud mod vinterophold en begrundelse?

Kolonihaveloven begrænser allerede helårsbeboelse i en kolonihave, skriver klagerne. Det er ikke en saglig, planlægningsmæssig begrundelse, at lokalplan 182 gør det nemmere at håndhæve forbuddet mod vinterophold, mener de.

Den opfattelse deler Planklagenævnet ikke. Det er en saglig, planlægningsmæssig begrundelse, at kommunen vil hindre helårsbeboelse i kolonihaverne. Det er også sagligt, at det er lettere at håndhæve en lokalplan end kolonihaveloven.

Ingen hjemmel i lokalplankataloget?

Der mangler hjemmel i planloven til at fastsætte tidspunkter for ophold i en kolonihave, mener klagerne. Planklagenævnet giver dem snævert set ret: En lokalplan må ikke fastsætte bestemmelser om ophold på et bestemt tidspunkt af døgnet. Det strider både mod kolonihaveloven og planlovens muligheder.

Men det betyder ikke, at en lokalplan ikke kan fastsætte bestemmelser for vinterophold. Det er der hjemmel til i planlovens § 15, stk. 2, nr. 2, fastslår nævnet. Denne paragraf åbner mulighed for, at en lokalplan kan fastsætte bestemmelser for et områdes anvendelse. Derfor må en lokalplan gerne udelukke vinterophold – herunder natophold – eller begrænse det til bestemte perioder eller antallet af dage.

Hvad skal Ballerup Kommune og vi andre gøre i fremtiden?

En lokalplan må altså gerne begrænse eller udelukke beboelse og overnatning om vinteren men ikke fastsætte et forbud mod at opholde sig i sin kolonihave mellem 21 og 7. Det kan virke selvmodsigende: I det tidsrum sover de fleste vel på et eller andet tidspunkt…

For mig ser det ud til, at koblingen mellem det at overnatte og det at bo er helt centralt: “Nævnet bemærker, at omfanget af overnatning er af væsentlig betydning i forbindelse med vurderingen af, om anvendelsen af en bygning har karakter af beboelse”, står der i afgørelsen.

At opholde sig i sin kolonihave er derimod noget andet, som kommunen ikke må regulere med en lokalplan. Spørgsmålet er derfor, om en lokalplan reelt giver kommunerne andre muligheder end kolonihaveloven. Den fastsætter i forvejen, at en kolonihave ikke må bruges til helårsbeboelse.

Links

Planklagenævnets afgørelse ved kolonihaverne i Ballerup Kommune.

Ballerup Kommunes lokalplan 182.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar