Vilkår for midlertidig dispensation fra lokalplanens anvendelsesbestemmelse

En kommune må give en midlertidig dispensation – også selvom den strider mod lokalplanens principper. Forudsætningen er dog, at ændringerne ikke er permante eller medfører dyre konstruktioner.

Nej til beboelse i strid med anvendelsesbestemmelsen

Roskilde Kommunes lokalplan 608 fastsætter, at “stueetagen kun (må) anvendes til butikker, restauranter, cafeer, gallerier eller tilsvarende udadvendte byfunktioner”. Derfor siger kommunen nej til at dispensere, så stueetagen kan udnyttes til bolig. Det strider mod anvendelsesbestemmelsen, som er en del af lokalplanens principper.

Ejendommens ejer klager til Planklagenævnet. Den ændrede anvendelse er ikke planlægningsmæssigt relevant, for en del af stueetagen bruges allerede til beboelse. Og så har kommunen ikke forholdt sig til ansøgningen om midlertidig dispensation til bolig, mener ejeren.

Det er ikke eksisterende, lovlig anvendelse at ændre brugen af stueetagen fra erhverv til bolig, afgør Planklagenævnet. Heller ikke selvom en del af stueetagen allerede anvendes til beboelse. Derfor er den ændrede anvendelse planlægningsmæssigt relevant, og der er behov for dispensation fra anvendelsesbestemmelsen.

Der må dispenseres midlertidigt i strid med principperne

Beboelse er – som kommunen konstaterer – ikke en anvendelse, som ligger meget tæt på den tilladte anvendelse, erhverv. Derfor er en dispensation i strid i med lokalplanens principper, og der kan som udgangspunkt ikke dispenseres. Men en kommune må – i henhold til planlovens § 19 – dispensere midlertidigt fra en lokalplans bestemmelser, hvis dispensationen begrænses til 3 år. Også selvom det strider mod principperne.

Roskilde Kommune har ikke været opmærksom på muligheden for at give en midlertidig dispensation, vurderer Planklagenævnet. Det er en væsentlig retlig mangel. Derfor ophæves kommunens afgørelse. Kommunen skal tages stilling til, om der skal dispenseres.

Hvad skal Roskilde Kommune og vi andre gøre i fremtiden?

Planklagenævnets afgørelser er en reminder om muligheden for at give en midlertidig dispensation. Nævnet ridser et par betingelser op fra lovbemærkningerne, som ikke fremgår af planlovens § 19:

  • Ingen permanente ændringer: Der må ikke dispenseres til anlæg med videre, som ikke vil kunne fjernes, eller som på anden måde vil medføre en permanent ændring eller påvirkning af området.
  • Ingen dyre konstruktioner: Der må ikke dispenseres til meget omkostningsfulde konstruktioner, som kun vanskeligt vil kunne fjernes. 

Lovbemærkningerne nævner en række eksempler på anlæg og aktiviteter med videre, der vil kunne meddeles en 3-årig midlertidig dispensation til – f.eks. øvelokaler, kunstudstillinger, parkering på terræn, musikarrangementer, teater, sportsaktiviteter og midlertidige lokaler til virksomheder.

Links

Planklagenævnets afgørelse om dispensation til beboelse.

Roskilde Kommunes lokalplan 608.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar