Som udgangspunkt må der dispenseres fra de bebyggelsesregulerende bestemmelser

Roskilde Kommune må gerne dispensere fra lokalplanens bebyggelsesprocent, selvom bebyggelsesprocenten overskrides med næsten 170 %. Bebyggelsesregulerende bestemmelser hører som udgangspunkt ikke til lokalplanens principper, der ikke kan dispenseres fra. Det gælder også i dette tilfælde, vurderer Planklagenævnet.

Dispensation til en høj bebyggelsesprocent

Roskilde Kommune giver en lovliggørende dispensation: En grundejer får lov til at beholde en tilbygning, selvom bebyggelsesprocenten lander på knapt 67. Lokalplanen tillader en bebyggelsesprocent på højst 25.

Uanset den høje bebyggelsesprocent, så adskiller grundejerens bebyggelse sig ikke fra områdets karakter, vurderer kommunen. Området er præget af tæt og varieret bebyggelse. Desuden er tilbygningen tilpasset den eksisterende bebyggelse, og der er tale et forholdsvist lille boligareal på 145 m2.

Kan kommunen overhovedet dispensere?

En nabo klager til Planklagenævnet. Der kan slet ikke dispenseres til så høj en bebyggelsesprocent, mener naboen. Men der tager naboen fejl, afgør nævnet, for bestemmelsen om bebyggelsesprocent hører ikke til lokalplanens principper, som der ikke kan dispenseres fra.

En bebyggelsesregulerende bestemmelse er som udgangspunkt ikke et lokalplanprincip. Der er ikke noget i lokalplanen, som understøtter, at bebyggelsesprocenten skulle være et lokalplanprincip. Derfor kan kommunen dispensere, påpeger nævnet. Faktisk skal kommunen overveje en lovliggørende dispensation før et krav om fysisk lovliggørelse.

Man kan da ikke tilkøbe sig byggeret!

Grundejeren har tilkøbt et areal, som øger den potentielle byggeret. Men man kan ikke tilkøbe sig en byggeret, der overskrider lokalplanens bebyggelsesprocent på 25 mener naboen.

Spørgsmålet om tilkøb af areal er uden betydning for sagen, afgør Planklagenævnet. Om der skal dispenseres – det afhænger af kommunens skøn…så længe kommunen overholder de forvaltningsretlige regler.

Saglig og planlægningsmæssigt relevant begrundelse

Kommunen gav en tilladelse til tilbygningen tilbage i 2016. Den tilladelse blev ophævet, fordi den byggede på en forkert beregning af bebyggelsesprocenten. Når kommunen dispenserer nu, så skyldes det ønsket om at undgå et erstatningsansvar, mener naboen.

En kommune skal begrunde sin afgørelse sagligt og planlægningsmæssigt. Det gør kommunen, når der bl.a. henvises til områdets karakter. Der er ingen grund til at antage, at dispensationen skyldes usaglige hensyn, vurderer Planklagenævnet. Heller ikke selvom dispensationen skyldes en sagbehandlingsfejl.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om bebyggelseprocenten i Roskilde.

Roskilde Kommunes lokalplan 296.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar