Arealoverførsel fra byzone til landzone er op til kommunens skøn

På visse betingelser kan en kommune overføre et areal fra byzone til landzone. Om arealet skal overføres eller ej – det er op til kommunens skøn. Og dét skøn kan som udgangspunkt ikke påklages til Planklagenævnet.

Nej til kommuneplantillæg

En grundejer beder Middelfart Kommune om at tilbageføre sin ejendom fra byzone til landzone. Men kommunen vil ikke udarbejde et tillæg til kommuneplanen, som ændrer zonestatus.

Grundejeren klager til Planklagenævnet, men nævnet afviser at behandle klagen. Om der skal udarbejdes et tillæg til kommuneplanen – det er op til kommunens skøn. Det er ikke en afgørelse, der kan påklages, konstaterer nævnet.

Nej til arealoverførsel?

Grundejeren har egentlig ikke bedt kommunen om at ændre plangrundlaget for ejendommen. Hun har bedt om at få tilbageført ejendommen med hjemmel i planlovens § 45, stk. 2. Dén ansøgning må kommunen tage stilling til senere.

§ 45, stk. 2, hjemler arealoverførsel på visse betingelser. Men siger kommunen nej igen, så kan afgørelsen kun påklages, hvis der er tale om retlige spørgsmål. Det er stadig op til kommunens skøn, om ejendommen skal overføres. Og skønnet kan man som udgangspunkt ikke klage over.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om arealoverførsel i Middelfart Kommune.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar