Der kan altid dispenseres, når bestemmelsen er formuleret som en dispensationsbestemmelse

Lokalplanen fastsætter, at “terrænregulering (kun) må ske efter Kommunalbestyrelsens særlige godkendelse”. Derfor er det korrekt, når Lemvig Kommune vurderer, at der kan dispenseres – uanset lokalplanprincipperne. Det er også korrekt, at terrænregulering forudsætter dispensation. Det fastslår Planklagenævnet i sagen om terrænregulering i et sommerhusområde.

Dispensation til terrænregulering

Lemvig Kommune dispenserer, så der kan terrænreguleres på en ejendom i et sommerhusområde ved Gjeller Odde. Men en nabo klager til Planklagenævnet over kommunens afgørelse.

Nævnet fastholder kommunens dispensation. Der er behov for en dispensation. Kommunen har hjemmel til at dispensere. Og sagen er undersøgt tilstrækkeligt, før kommunen traf afgørelsen.

Må kommunen dispensere?

Lokalplanen fastsætter, at “terrænregulering (kun) må ske efter Kommunalbestyrelsens særlige godkendelse”. Lokalplanen forbyder derfor som udgangspunkt, at terrænet reguleres. Det må kun reguleres med en “særlig godkendelse” – altså hvis der dispenseres med andre ord.

Terrænbestemmelsen er en såkaldt dispensationsbestemmelse. Det betyder, at det er forudsat i lokalplanen, at der kan dispenseres – uanset lokalplanprincipperne.

Tilstrækkeligt kendskab til forholdene

Naboen mener, at dispensationen er givet på for løst et grundlag. Terrænreguleringen betyder, at der ledes overfladevand ind til naboen. Kommunen lever ikke op til officialprincippet. Men den vurdering deler Planklagenævnet ikke.

Teknik- og Miljøudvalget har besigtiget de to ejendomme. Terrænreguleringen er udført med ler, så overfladevandet ikke kan sive fra den ene ejendom til den anden. Det ved politikerne, fordi det fremgår af indsigelser, som blev sendt i forbindelse med en naboorientering.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om terrænregulering ved Gjeller Odde.

Lemvig Kommunes lokalplan 138 – 3F 0.1/2009.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar