Hvad forstår Planklagenævnet ved formuleringen “i princippet”​, når det kommer til placeringen af en sti?

Vi byplanlæggere skriver det tit i lokalplanerne: Et eller andet “…skal placeres i princippet som vist på kortbilag x”. Men hvad betyder det i praksis? Hvordan opfatter Planklagenævnet formuleringen “i princippet”? I en afgørelse fra midten af marts fastslår nævnet, at der ikke skal være fuldstændig overensstemmelse mellem placeringen på et kortbilag og den faktiske placering af en sti i Skanderborg.

Intet krav om fuldstændig overensstemmelse

Skanderborg Kommune giver byggetilladelse til et etagebyggeri i Lille Nyhavn. Projektet omfatter en offentlig sti langs Skanderborg Sø, men stien er ikke placeret fuldkommen, som vist på lokalplanens bilag 2. En nabo klager til Planklagenævnet over kommunens afgørelse uden af få medhold.

Planklagenævnet skriver: “Hvis det af en lokalplan fremgår, at bestemte elementer skal placeres ”i princippet” som vist på et kortbilag eller tegning, vil der ikke være krav om, at der er fuldstændig overensstemmelse med det, som fremgår af kortbilaget eller tegningen”. Projektets sti kræver ikke dispensation.

“I princippet” giver ikke carte blanche

Afgørelsen om stien i Skanderborg viser, at formuleringen “i princippet” har betydning. Hvad der kan ske, hvis lokalplanen mangler formuleringen – det kan vi se i afgørelsen om en sti i Randers fra april sidste år. Her henviser lokalplanbestemmelsen kun til arealudlægget til stier på kortbilag 2. Og så bliver kortbilagets placering meget bindende*.

Hvor frit stillet er kommunen, når det kommer til placeringen af stier, veje og lignende, som er vist “i princippet” på lokalplanens kortbilag? “Større afvigelser vil…efter omstændighederne kunne forudsætte en dispensation eller i særlige tilfælde eventuelt være i strid med den planlagte struktur”, skriver Planklagenævnet og påpeger dermed, at en dispensation kan være i strid med lokalplanens principper.

Til venstre ses stien i Skanderborg på lokalplanens bilag 2. Til højre ses den placering af stien, vist med rødt, der er givet byggetilladelse til. Kilde: Planklagenævnet.

Links

Planklagenævnets afgørelse i sagen om stien i Lille Nyhavn.

Skanderborg Kommunes lokalplan 1013 og tillæg 2 til lokalplanen.

Der er ikke pligt til at udarbejde en ny lokalplan for etagebyggeriet. Heller ikke selvom den gældende lokalplan hverken fastsætter bebyggelsesprocent eller maksimal bygningshøjde. Dét handler Planklagenævnets afgørelse om etagebyggeriet i Skanderborg også om. Læs mere om det i artiklen “Bebyggelsesprocent og maksimal bygningshøjde ikke forudsætning for etagebyggeri“.

*I Randers Kommune bliver byggetilladelsen til en sti ophævet. Stien er ikke placeret, som vist på lokalplanens kortbilag. Dén afgørelse kan du læse mere om i artiklen “Planklagenævnet: Sti i strid med kortbilaget – byggetilladelse ophævet“.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar