Ingen kommuneplanlægning for det blivende søterritorie

En kommune må planlægge for de dele af søterritoriet, der ønskes opfyldt. Kommunen må også planlægge for landarealer, som opstår ved naturlig aflejring. Men vil kommunen planlægge for det blivende søterritorie? Så forudsætter det, at området udpeges som byomdannelsesområde.

Planlægning for havnebassin

Halsnæs Kommune vedtager en ny kommuneplan. I kommuneplanen udpeges et rammeområde 4.R5, som må anvendes til rekreative formål. Rammeområdet omfatter Slaggemolen men også havnebassinet syd for molen.

En virksomhedsejer klager til Planklagenævnet over vedtagelsen af kommuneplanen: Kommunen planlægger for søterritoriet i strid med planlovens regler, mener virksomhedsejeren.

Ingen planlægning for det blivende søterritorie

En kommune må kun planlægge for det blivende søterritorie, hvis der er tale om et byomdannelsesområde, fastslår Planklagenævnet. Er der ikke tale om et byomdannelsesområde, så må kommunen kun planlægge for søterritoriet, hvis

  1. Der er tale om arealer, der ønskes opfyldt.
  2. Der planlægges for landarealer, som opstår ved naturlig aflejring.

Halsnæs Kommune udlægger ikke 4.R5 til byomdannelsesområde. Der er ingen planer om at fylde havnebassinet op. Planklagenævnet ophæver kommuneplanrammen, for så vidt angår de dele, som ligger i søterritoriet.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om Halsnæs Kommunes kommuneplan.

Halsnæs Kommunes kommuneplan 2021.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar