Planklagenævnet: En kommune skal overveje retlig lovliggørelse før fysisk

Et det lovligt at dispensere fra en lokalplanbestemmelse? Så skal det overvejes sagligt, om dispensationen skal gives. Først derefter må kommunen skride til et påbud om fysisk lovliggørelse. Det må være konklusionen på en afgørelse i Planklagenævnet i mandags.

Påbud om fysisk lovliggørelse ophæves

I 2020 giver Bornholms Regionskommune et påbud til ejeren af et skur i Snogebæk: Kommunen vurderer, at skuret er i strid med lokalplan 90. Der skal ske en fysisk lovliggørelse. Skuret skal rives ned, men ejeren af skuret klager til Planklagenævnet.

En kommune “har pligt til at vurdere muligheden for retlig lovliggørelse, før den evt. træffer afgørelse om fysisk lovliggørelse”, skriver Planklagenævnet i afgørelsen. Den mulighed har kommunen ikke taget stilling til, vurderer nævnet. Det er en væsentlig retlig mangel. Derfor ophæves kommunens påbud.

Kan kommunen give en dispensation?

Skuret er for stort. Det overskrider lokalplanens loft for den maksimale bygningsstørrelse, og kommunen mener tilsyneladende, at en dispensation strider mod lokalplanens principper. Det fremgår i påbuddet om nedrivning af skuret, refererer Planklagenævnet.

Det er i så fald en “retsvildfarelse om muligheden for dispensation”, skriver Planklagenævnet i afgørelsen. For den maksimale bygningsstørrelse er en bebyggelsesregulerende bestemmelse. Den slags bestemmelser hører som regel ikke til lokalplanprincipperne. Det gælder også i denne sag.

Vil kommunen så dispensere?

Kommunen har taget fejl: Der kan gives en dispensation til skuret. Men er det så alene grunden til, at påbuddet ophæves? Kan kommunen konstatere – når sagen behandles igen – at det er muligt at dispensere og derefter give et afslag?

Næppe. For Planklagenævnet “finder…at kommunen ikke ses at have vurderet…om kommunen eventuelt kunne være indstillet på at give…dispensation”. Hvis kommunen konstaterer, at der kan dispenseres, så skal kommunen vurdere sagligt, om man vil dispensere.

Hvad skal Bornholms Regionskommune og vi andre gøre i fremtiden?

Pligten til at vurdere muligheden for retlig lovliggørelse hænger sammen med proportionalitetsprincippet, påpeger Planklagenævnet. Dét princip medfører bl.a. – skriver Arne Post i Byplanhåndbogen – at “et mere bebyrdende indgreb ikke må benyttes, når et mindre bebyrdende indgreb er tilstrækkeligt”.

For skurets ejer er det selvfølgelig mere bebyrdende at rive skuret ned end at få en dispensation. Men jeg ser ikke proportionalitetsprincippet som et krav om, at der skal gives en dispensation. Ellers ville enhver kunne overskride en lokalplanbestemmelse uden konsekvenser. Det er et krav om saglig begrundelse for at sige nej (eller ja).

Relevante links

Planklagenævnets afgørelse i sagen om skuret i Snogebæk.

Bornholms Regionskommunes lokalplan 90.

Byplanhåndbogen.

Bonusinfo: Bebyggelsesregulerende bestemmelser ikke principper

“Principperne omfatter som hovedregel ikke de bestemmelser, der mere detaljeret regulerer bebyggelsens omfang, udformning og placering”, skriver Planklagenævnet i afgørelsen. Men hvornår kan en bebyggelsesregulerende bestemmelse så være en del af lokalplanens principper?

Planklagenævnet lister forskellige muligheder op, som dog ikke giver et soleklart svar:

  1. Hvis der er et ønske om at fastholde eller fastlægge en særlig udformning af bebyggelsen.
  2. Hvis placeringen af bebyggelsen er en del af den planlagte struktur.
  3. Hvis formålsbestemmelsen specifikt henviser til en bebyggelsesregulerende bestemmelse.
  4. Hvis den bebyggelsesregulerende bestemmelses karakter og detaljeringsgrad antyder det – at der er tale om et lokalplanprincip.
  5. Hvis lokalplanplanen i øvrigt antyder, at de bebyggelsesregulerende bestemmelser er lokalplanprincipper – det kan f.eks. fremgå af baggrunden for lokalplanen.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser nævnets afgørelser for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet?

Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning af afgørelsen. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet – så klik på linkene ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar