Samme resultater på ens sager. Indtil kommunen ændrer dispensationspraksis

Sager om forhold, der i det væsentlige er ens, som udgangspunkt skal have samme resultat. Men det betyder ikke, at en kommune ikke må ændre dispensationspraksis. Det forudsætter dog en saglig, planlægningsmæssig begrundelse. Og så skal den nye praksis følges konsevkent.

Taget skal beklædes med røde vingetegl

I maj 2020 siger Bornholms Regionskommune nej til tagpap på taget på et nyt hus i Listed. Ejendommen er omfattet af den bevarende lokalplan 30. Lokalplanen fastsætter et forbud mod ny bebyggelse uden byrådets tilladelse.

Det fremgår også i lokalplanen, at ny bebyggelse skal være tilpasset det berørte områdes særlige miljø. Tage med røde vingetegl er karakteristisk for Listed, mener kommunen. Derfor skal det nye hus opføres med røde vingetegl på taget.

Sager om ens forhold skal have samme resultat

Grundejeren klager til Planklagenævnet over kommunens afgørelse. To andre grundejere i Listed har fået lov til at lægge tagpap på tagene. Det er i strid med lighedsgrundsætningen, mener klageren, at kommunen nu siger nej. Lighedsgrundsætningen medfører, at sager om forhold, der i det væsentlige er ens, som udgangspunkt skal have samme resultat.

Planklagenævnet “finder, at det ansøgte tag og det tilladte tag på A2* og deres påvirkning i forhold til omgivelserne i det væsentlige er ens”. Den saglige, planlægningsmæssige begrundelse for sagernes forskellige resultat mangler. Nævnet ophæver afgørelsen i maj 2021. I juni samme år får grundejeren dispensation til sit tag i tagpap.

* Planklagenævnet anonymiserer sine afgørelser. “A2” er én af de to ejendomme, som klageren henviser til. Den pågældende ejendom ligger omkring 50 meter fra klagerens ejendom og derfor i samme område.

Hvad skal Bornholms Regionskommune og vi andre gøre i fremtiden?

Sager om forhold, der i det væsentlige er ens, som udgangspunkt skal have samme resultat. Det slår Planklagenævnets afgørelse fast med syvtommersøm. Men det betyder ikke, at Bornholms Regionskommune skal sige ja til tage i tagpap i fremtiden.

En kommune “er (ikke) afskåret fra at ændre sin dispensationspraksis”, fastslår Planklagenævnet. Men en praksisændring skal være generel, og den skal følges konsekvent. Desuden skal den være sagligt og planlægningsmæssigt begrundet.

Links

Planklagenævnets afgørelse den 7. maj 2021 om tagpap på taget i Listed.

At gemytterne ikke helt lagde sig i Listed, efter kommunens dispensation til tagpap – det viser en ny afgørelse i sagen fra den 6. december 2021. Her stadfæster Planklagenævnet dispensationen, selvom en beboer i byen mener, at kommunens begrundelse er mangelfuld. “I en situation…, hvor kommunens afgørelse er blev ophævet…som følge af lighedsgrundsætningen…har (kommunen ikke) samme pligt til at foretage en skønsmæssig vurdering”, fastslår nævnet.

Bornholms Regionskommunes bevarende lokalplan 30.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar