Hvordan laver vi byrum til børn, som de gider at være i?

Det handler om at forstå, at voksne og børn taler helt forskellige sprog. Vi voksne tænker i kasser, børn er kreative.

Det er der ikke noget nyt i. Men det er nyt for mig, hvor afgørende det er for byrummenes kvalitet for børnene, at vi voksne kommer med vore krav om præcise svar. Med vore fastlåste idéer om gynger og boldbaner. Med vore bekymringer om skærmtid og sikkerhed.

Det låser børnene for meget. Det hæmmer deres mulighed for at udvikle byrummet og legepladsen selv. Modsætningen mellem skærmtid og natur er noget, vi voksne har opfundet. Læs to spændende artikler om børn og byrum set fra en praktiker og en forskers perspektiv.

Fotografiet er taget af Tøndemageren og bruges i overensstemmelse med Creative Commons.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar