Ombygning af gårdbebyggelse forudsætter lokalplan

Ombygningen af en gårdbebyggelse i Skagen er lokalplanpligtig, afgør Planklagenævnet, fordi der er tale om en væsentlig indvirkning på det bestående miljø. Men skal der udarbejdes en ny lokalplan, når der allerede findes en lokalplan for området? Det får vi ikke svar på i afgørelsen.

Ombygning af en gårdbebyggelse i Skagen

Frederikshavn Kommune dispenserer fra lokalplanen: Dele af en eksisterende gårdbebyggelse i Skagen må rives ned eller bygges om, og der må opføres ny bebyggelse i stedet. Gårdbebyggelsens gamle, bevarede bygninger og de nye må anvendes til 7 boliger i stedet for 2 som før.

Planklagenævnet modtager klager over kommunens afgørelse. Klagerne mener, at projektet kræver lokalplan, og nævnet giver dem medhold. Der er pligt til at udarbejde en lokalplan i henhold til planlovens § 13, stk 2.

Ombygning medfører væsentlig indvirkning

Ombygning af gårdbebyggelsen medfører en væsentlig indvirkning på det bestående miljø, afgør Planklagenævnet, og dermed er der lokalplanpligt:

  • Gårdbebyggelsen ligger i Skagen – et særligt bymiljø.
  • Der er tale om en markant landbrugsgård med kulturhistoriske interesser.
  • Projektet medfører delvis nedrivning og genopførelse af en bygning med middel bevaringsværdi.
  • Visuelt og funktionelt adskiller den ombyggede gårdbebyggelse sig fra den eksisterende.
  • Borgerne bør have mulighed for give deres mening til kende.

Lokalplanpligt trods gældende lokalplan?

Planklagenævnet fastslår altså, at projektet er lokalplanpligtigt. Men det fremgår ikke eksplicit i afgørelsen, om nævnet forholder sig til, at der allerede findes en lokalplan for området. I henhold til planlovens § 13, stk. 5. bortfalder lokalplanpligten, hvis en gældende lokalplan indeholder “de nærmere regler om … byggearbejdet”.

Spørgsmålet er, om dispensationerne medfører så afgørende afvigelser fra den gældende lokalplan, at den ikke indeholder de nærmere regler for byggearbejdet? I henhold til planlovens § 19, stk. 2 kan der dispenseres, så længe dispensationerne ikke strider mod lokalplanens principper. Først da er der pligt til at udarbejde en ny lokalplan. Har kommunen allerede overholdt lokalplanpligten?

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om gårdbebyggelsen i Skagen.

Frederikshavn Kommunes lokalplan SKA.242.B.

I en sag fra Gentofte Kommune afgør Planklagenævnet, at det ikke kræver lokalplan, når kommunen giver dispensation til at udskifte belægninger eller fælde og genplante beplantning i den bevaringsværdige bebyggelse, Blidah-parken.

Nævnet lægger vægt på, at der ikke vil være tale om en væsentlig ændring i det bestående miljø. Områdets karakter af parkbebyggelse ændres ikke. Det opføres ikke ny bebyggelse. En stor del af den fældede beplantning genplantes, og der etableres ny beplantning andre steder i området.

Planklagenævnets afgørelse i sagen om Blidah-parken.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar