Hvor længe gælder en dispensation egentlig?

Dispensationen gælder fortsat, selvom der er gået 7 år siden, den blev givet. Det skyldes, at Planklagenævnet har ophævet et standsningsforbud i mellemtiden. Men det skyldes også, at der er ikke krav om, at byggearbejdet skal være færdigt inden for dispensationens frist. Det er tilstrækkeligt, at byggearbejdet er påbegyndt.

Efter 7 år gælder dispensationen stadig?

Grundejeren fik dispensation til at efterisolere sin facade i december 2015. I maj 2022 – 7 år senere – er det kun soklen, der er forstærket og isoleret. Frederikssund Kommune vurderer, at dispensationen er bortfaldet, men grundejeren klager til Planklagenævnet.

Planklagenævnet ophæver kommunens afgørelse. Dispensationen gælder frem til december 2022, vurderer nævnet. Men hvorfor nu det? Det fremgår af planlovens § 56, stk. 1, at en dispensation er forældet efter 3 år, hvis den ikke er udnyttet.

Udnyttelsesfrist fra nævnets afgørelse

Frederikssund Kommune gav grundejeren et standsningspåbud i november 2018. Kommunen vurderede, at der ikke var givet dispensation til det påbegyndte byggearbejde. Grundejeren klagede over denne afgørelse og fik medhold af Planklagenævnet i december 2019.

Byggearbejdet er omfattet af dispensationen fra december 2015, mener Planklagenævnet i 2019. Kommunens standsningspåbud ophæves. 3-årsfristen for at udnytte dispensation skal regnes fra det tidspunkt, hvor nævnet træffer sin afgørelse – altså december 2019.

Skal byggearbejdet være færdigt i december?

Dispensationen udløber altså i december 2022. Det betyder vel , at grundejeren skal skynde sig at blive færdig med sin facadeisolering? Ikke nødvendigvis, som jeg forstår Planklagenævnets afgørelse.

Der skal ske “en vis fysisk udnyttelse af…dispensation inden udløbet af fristen for at forhindre forældelse”, skriver nævnet og fortsætter: “Påbegyndelse kan efter omstændighederne f.eks. bestå i støbning af fundament”. Grundejeren skal altså bare være i gang med byggearbejdet.

Hvor lang tid må arbejdet fortsætte?

Om byggearbejdet er tilstrækkeligt i gang, til at dispensationen fortsat gælder – det afhænger af projektet. Er der tale om store, komplekse, tidskrævende byggearbejder, så er kravene til fysisk udnyttelse lavere, end hvis der er tale om små byggearbejder. Men hvor længe må grundejeren så være i gang, før byggearbejdet skal være færdigt?

Når byggearbejdet er påbegyndt, skal det “være fortsat i sædvanligt tempo”, skriver Planklagenævnet. Men det betyder ikke, at “byggeriet skal være fortsat hurtigst muligt”. Der er ikke noget krav om, at arbejdet skal være færdigmeldt inden for dispensationens frist. Eller om at byggeriet skal være taget i brug.

Hvad skal vi andre gøre i fremtiden?

At fristen for at udnytte dispensationen gælder fra den dato, hvor Planklagenævnet ophæver kommunens standsningsforbud – det kan jeg forstå. Til genhæld virker fristen som elastik i metermål: Når grundejeren har forstærket og isoleret sin sokkel, så er byggearbejdet vel påbegyndt?

Byggearbejdet skal være fortsat i sædvanligt tempo. Men det betyder ikke, at grundejeren skal skynde sig. Arbejdet skal ikke være færdigt til december 2022. Hvor længe skal der egentlig gå, før kommunen må forvente, at dispensationen er forældet? Det er uklart for mig.

Mere information

Læs Planklagenævnets afgørelse i sagen om dispensation til efterisolering af facade i Frederikssund.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar