Skal trafiksikkerheden miljøvurderes?

Er trafiksikkerhed et emne, der skal miljøscreenes, når en kommune udarbejder et planforslag? Det kan det være. Men det betyder ikke, at der automatisk er pligt til en miljøvurdering. Det fastslår Planklagenævnet i sagen om to parcelhuse med en meget begrænset betydning for trafiksikkerheden.

Trafiksikkerheden skal miljøvurderes

Helsingør Kommune udarbejder et tillæg til lokalplan 1.3. Tillægget åbner mulighed for, at en nedlagt daginstitution kan rives ned og erstattes med to parcelhuse ved et knæk på Hobrovej. Kommunen miljøscreener tillægget og konkluderer, at det ikke skal miljøvurderes.

Men en nabo klager til Planklagenævnet: Gyvelstien munder ud i Hobrovej, hvor de to nye parcelhus skal bygges. Parcelhusene vil forringe trafiksikkerheden for cyklisterne, mener hun. Derfor bør tillægget til lokalplanen miljøvurderes.

Miljøvurdering ikke obligatorisk

Når en kommune udarbejder et planforslag som f.eks. et tillæg til en lokalplan, skal kommunen tage stilling til, om forslaget skal miljøvurderes. Det fremgår i miljøvurderingsloven.

Helsingør Kommunes tillæg påvirker ikke et Natura 2000-område væsentligt, konstaterer Planklagenævnet. Tillægget åbner ikke mulighed for en anvendelse, som er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2. Altså er der ikke obligatorisk pligt til en miljøvurdering.

Miljøvurdering alligevel?

Kommunen skal derfor miljøscreene tillægget til lokalplanen for at afklare, om tillægget kan medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Hvis det er tilfældet, så skal kommunen miljøvurdere tillægget alligevel.

Men hvad skal kommunen forholde sig til i en miljøscreening? Det fremgår i miljøvurderingslovens bilag 3. Bilaget er ingen facitliste. Hvilke forhold der konkret skal miljøscreenes – det afhænger af stedet og planforslaget.

Skal trafiksikkerhed miljøscreenes?

Miljøvurderingslovens bilag 3 fastsætter, at en miljøscreening bl.a. skal forholde sig til, om et planforslag er til fare for menneskers sundhed – herunder risikoen for ulykker.

Trafiksikkerhed kan altså være et emne, der skal tages stiling til i en miljøscreening. Spørgsmålet er derfor, om Helsingør Kommunes miljøscreening skal forholde sig til trafiksikkerhed, om trafiksikkerheden miljøscreenes tilstrækkeligt, og om trafiksikkerheden skal miljøvurderes.

Miljøscreening tilstrækkelig

Helsingør Kommunes miljøscreening fastslår, at tillægget til lokalplanen ikke vil forringe trafiksikkerheden. De to nye parcelhuse skal bygges ved en blind vej med 20 parcelhuse. De medfører kun fire nye parkeringspladser og dermed begrænset trafik. Oversigtsforholdene for cyklisterne på Gyvelstien er gode.

Planklagenævnet fastholder kommunens vurdering: Det er nok at miljøscreene tillægget. Tillæggets indvirkning på trafiksikkerheden medfører ikke pligt til miljøvurdering.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om trafiksikkerheden ved Hobrovej.

Helsingør Kommunes tillæg 1 til lokalplan 1.3.

Bekendtgørelse af af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (miljøvurderingsloven) på retsinformation.dk.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar