Skal kommunen dispensere, når ejendomsejeren har en berettiget forventning?

Hvis en kommune har givet en ejendomsejer en berettiget forventning om dispensation, så kan kommunen være afskåret fra at sige nej til at dispensere. Men det gælder ikke, hvis dispensationen vil være i strid med planloven. Det fastslår Planklagenævnet i sagen om anvendelsen af en stueetage i Horsens.

Dispensation til boliger

Horsens Kommune siger nej: Ejeren af en ejendom får ikke lov til at ændre anvendelse af stueetagen fra erhverv til bolig. Den ændrede brug vil stride mod lokalplanens anvendelsesbestemmelse. Der kan ikke dispenseres.

Ejeren klager til Planklagenævnet. Kommunen har givet hende en berettiget forventning om, at der kan dispenseres.

Berettiget forventning?

Tidligere har kommunen tilsyneladende givet udtryk for, at man ville dispensere. Ejendomsejeren har haft udgifter til at udarbejde en ansøgning om byggetilladelse.

Hvis en kommune har givet en grundejer en berettiget forventning eller et bindende forhåndstilsagn, så kan kommunen miste resten til at sige nej til en dispensation, fastslår Planklagenævnet.

Anvendelsesbestemmelsen urokkelig

I henhold til planloven kan der ikke dispenseres fra principperne i en lokalplan, og anvendelsesbestemmelsen hører til principperne. Der kan kun gives tilladelse til en anvendelse, som ligger meget tæt på det umiddelbart tilladte. Boliger i stedet for erhverv kan der derfor ikke dispenseres til.

Uanset om Horsens Kommune har givet ejendomsejeren en berettiget forventning om dispensation, så betyder det ikke, at kommunen er afskåret fra at give et afslag, skriver Planklagenævnet. Faktisk skal kommunen give afslaget.

Afslag opretholdes

Havde kommunen givet en dispensation, så ville den formentlig blive ophævet, hvis den blev påklaget – også selvom ejendomsejeren havde fået et bindende forhåndstilsagn. Kun undtagelsesvist opretholdes en ugyldig afgørelse.

Der er ingen tungtvejende grunde til at ophæve kommunens afslag på dispensation, konkludrer Planklagenævnet. Det skyldes bl.a., at ejendommens stueetage kan anvendes til lovlige formål.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om stueetagen i Horsens.

Horsens Kommunes lokalplan 62.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar