Privatretlige servitutter, lokalplaner og eksisterende lovlige forhold

Husk, at et servitutstridigt forhold kun er ulovligt, hvis kommunen nedlægger et forbud eller et påbud. Håndhæv servitutten, mens tid er. Det er læren i Planklagenævnets afgørelse i sagen om et hegn i Glostrup.

Er hegnet eksisterende lovligt forhold?

Glostrup Kommune giver en grundejer et påbud: Du skal lovliggøre dit hegn. Det er etableret i strid med både en hidtil gældende privatretlig servitut og den lokalplan, som nu er vedtaget. Hegnet skal flyttes, så der er plads til en sti på 2 meters bredde. Desuden skal hegnet være levende – ikke fast som nu.

Grundejeren klager til Planklagenævnet. Det eksisterende hegn er opført i overensstemmelse med den hidtil gældende servitut, og før den nye lokalplan blev vedtaget, mener grundejeren. Nævnet afgør, at hegnet er eksisterende, lovligt forhold. Kommunens påbud ophæves.

Lokalplan og servitut

Lokalplanforslaget blev offentligt fremlagt i oktober 2021. Lokalplanen blev endeligt vedtaget i marts 2022. Hegnet er fra 2020 og kan derfor ikke være opført i strid med lokalplanen, som kommunen vurderer. Men hvad så med servitutten? En kommune har pligt til at håndhæve en lokalplan. Det samme gælder ikke en privatretlig servitut.

Et forhold i strid med en servitut er derfor først ulovligt, hvis kommunen har nedlagt et forbud eller et påbud. Glostrup Kommune har ikke nedlagt et påbud om at fjerne hegnet, før lokalplanforslaget blev offentliggjort. Altså er hegnet ikke ulovligt.

Løbet er kørt

Kommunen kan ikke give et påbud at lovliggøre hegnet med hjemmel i lokalplanens bestemmelser. Men kan påbuddet så nedlægges med hjemmel i den privatretlige tilstandsservitut? Jeg tvivler. Kommunen skulle have håndhævet servitutten, mens tid var. Nu er løbet kørt.

Servituttens punkt 8 fastsætter, at stien skal “henligge til uhindret benyttelse”. Der er næppe nok til at håndhæve et krav om en bredde på 2 meter. Servituttens punkt 3 fastsætter, at der kun må etableres levende hegn. Eller rettere: Det gjorde det. Punkt 3 blev ophævet, da lokalplanen blev vedtaget.

Links

Planklagenævnets afgørelse i sagen om hegnet i Glostrup.

Glostrup Kommunes lokalplan GL13.6.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar