En lokalplan skal ikke forholde sig til vejanlæg uden for planområdet

Hedensted Kommune vedtager lokalplanen for et nyt parcelhusområde. Lokalplanen beskriver intentionen om at forlænge adgangsvejen nord for planområdet til en ny omfartsvej. Men skal kommunen gøre rede for forlængelsen i detaljer? Nej, afgør Planklagenævet, for forlængelsen ligger uden for planområdet.

Tilslutning til omfartsvej i fremtiden

Hedensted Kommune vedtager lokalplanen for et nyt parcelhusområde øst for Hedensted. Parcelhusområdet skal vejbetjenes fra Fejring Enge, nord for lokalplanområdet.

Fejring Enge er sluttet til Constantiavej vest for lokalplanområdet. Men på sigt skal vejen også forlænges til en ny omfartsvej længere øst for Hedensted.

Principskitse: Lokalplanområdet og den kommende vejforlængelse.

Ingen pligt til at gøre rede for linjeføring

Ejeren af ejendommen øst for lokalplanområdet – altså den grundejer, som skal lægge jord til forbindelsen mellem Fejring Enge og omfartsvejen – klager til Planklagenævnet. Lokalplanen er ikke præcis nok. Den mangler at gøre rede for linjeføringen af forbindelsen.

Den vurdering deler nævnet ikke. At lokalplanen beskriver, at Fejring Enge skal sluttes til omfartsvejen – det betyder ikke, at der er pligt til at gøre rede for vejens linjeføring, som jo ligger uden for lokalplanområdet.

Konsekvenser uden for planområdet skal ikke undersøges

Kommunen har ikke vurderet de miljømæssige konsekvenser af en forlængelse til omfartsvejen, mener grundejeren. Man burde også have belyst de trafikale konsekvenser på Constantiavej.

En kommune er ikke forpligtet til at undersøge de miljømæssige konsekvenser af områder og forhold uden for lokalplanområdet, konstaterer Planklagenævnet. Trafikal påvirkning kan være et forhold, der skal indgå i miljøscreeningen. Men det er ikke kommunens miljøscreening, der er klaget over…

Hvordan vil kommunen realisere tilslutningen?

Lokalplanen bygger på et usagligt grundlag, mener grundejeren. Kommunen ved godt, at forlængelsen mellem Fejring Enge og omfartsvejen ikke kan realiseres.

Det er ikke en retlig mangel, at lokalplanen ikke beskriver, hvordan forlængelsen skal realiseres, afgør Planklagenævnet. Vejen ligger uden for lokalplanområdet. Den kommende planlægning må forholde sig til vejens realisering.

Planlovens krav bliver ikke overholdt

Lokalplanens bestemmelser for veje lever ikke op til planlovens krav. Det fremgår af § 15, stk. 2, nr. 4, at en lokalplan kan optage bestemmelser om vejforhold, påpeger grundejeren.

§ 5 i lokalplanen indeholder bestemmelser om veje inden for lokalplanområdet, konstaterer Planklagenævnet. Vejene er også vist på lokalplanens kortbilag 2. Derfor lever lokalplanen op til kravene i planloven.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om parcelhusområdet i Hedensted.

Hedensted Kommunes lokalplan 1178.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar