Et affaldssystem er bebyggelse

Planklagenævnet ophæver Hjørring Kommune tilladelse til et nyt affaldssystem på et fælles friareal. Lokalplanen fastsætter, at friarealet ikke må bebygges. I byggelovens forstand er et affaldssystem en bebyggelse. Derfor kræver systemet dispensation. Afgørelsen viser, at bebyggelsesbegrebet skal forstås meget bredt. Medmindre vi sørger for at definere begrebet snævert i lokalplanen.

Tilladelse til affaldssystem ophæves

Hjørring Kommune giver tilladelse til et nyt affaldssystem i et sommerhusområde i Lønstrup. Det er et system af den slags, hvor selve affaldsbeholderne ligger under jorden. Over terræn fylder systemet 5 meter i længden og 1,2 meter i højden.

Kommunen vurderer, at systemet kan etableres i overensstemmelse med lokalplanen, men en nabo klager til Planklagenævnet. Nævnet giver naboen medhold og ophæver kommunens tilladelse. Affaldssystemet kræver dispensation.

Er et affaldssystem bebyggelse?

Affaldssystemet skal etableres på et areal, der er udpeget som fælles friareal i lokalplanen. I § 9.1 står der, at friarealerne ikke må bebygges. Spørgsmålet er derfor, om affaldssystemet er en bebyggelse. Der er ingen “fortolkningsbidrag i forhold til begrebet” bebyggelse i lokalplanen, konstaterer Planklagenævnet.

Derfor er det byggelovens forståelse af begrebet bebyggelse, som er afgørende. Byggeloven definerer bl.a. faste konstruktioner som f.eks. jordbærtunneller som bebyggelse. Derfor må affaldssystemet opfattes som bebyggelse, mener Planklagenævnet. Systemet kræver dispensation fra § 9.1.

Mere information

Se Planklagenævnets afgørelse i sagen om affaldssystemet i Lønstrup.

Se Hjørring Kommunes lokalplan 480.10.

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar