Generel opremsning udelukker ikke dispensation

Hvordan skal en lokalplans formålsparagraf formuleres? Det er der stærkt delte meninger om. Men er den blot en generel opremsning af, hvad lokalplanen regulerer, så kan den ikke bruges som grundlag for at sige nej til at dispensere. Det fastslår Planklagenævnet i sagen om et enfamiliehus i Faldsled.

Kan der dispenseres fra byggefelterne?

En grundejer i Faldsled søger om dispensation fra lokalplanen, så enfamiliehuset kan opføres uden for de udpegede byggefelter. Det udelukker lokalplanens § 7.5, og Faaborg-Midtfyn Kommune siger nej. Der kan ikke dispenseres, vurderer kommunen. Det vil stride mod lokalplanens principper.

Grundejeren klager til Planklagenævnet, og nævnet giver grundejeren medhold. En dispensation vil ikke være i strid med lokalplanprincipperne, vurderer nævnet. Derfor ophæves kommunens afslag. Kommunen skal tage stilling til, om man vil give en dispensation.

Generel opremsning udelukker ikke dispensation

Bebyggelsesregulerende bestemmelser som f.eks. kravet om, at al bebyggelse skal placeres inden for udpegede byggefelter – de er som udgangspunkt ikke en del af lokalplanprincipperne, fastslår Planklagenævnet. Men det er lokalplanens formålsparagraf altid.

I lokalplanens formålsparagraf fremgår det bl.a., at det er formålet med lokalplanen “at fastlægge bestemmelser for bebyggelses placering”. Men formålsparagraffen er en generel opremsning af, hvad der reguleres i lokalplanen. Der bliver ikke fremhævet “bestemte forhold, som har haft en særlig betydning”. Derfor er det ikke i strid med formålsparagraffen at dispensere.

Mere information

Se Planklagenævnets afgørelse om byggefeltet i Faldsled.

Se Faaborg-Midtfyn Kommunes lokalplan 2007-4.

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar