Nyborg Slot: Genopbygge eller gendigte?

I forbindelse med projektet for Nyborg Slots revitalisering bliver den arkitektoniske tilgang diskuteret: Skal det oprindelige slot genopbygges, som Peter Bille Brahe fra Nyborg Slots Venner mener? Eller skal man glemme modernismen og gendigte ud fra en forståelse for stedets ånd, som tidligere museumsinspektør Peter Dragsbo skriver? I mine øjne en genopbygning historisk tvivlsom, og modernismen kan fint og følsomt kombineres med fortiden.

Koldinghus er skidt, Frederiksborg Slot et hit

I debatindlægget “Drop moderniseringen og genopbyg borgen ved Nyborg Slot” i Politiken Byrum er Peter Bille Brahe fortaler for, at det oprindelige slot genopføres. Når slottets mission er at formidle middelalder, er det meget svært at forstå, at den ny tilbygning skal være samtidig, skriver han. Vi skal ikke kunne se forskel på nyt og gammelt, som man kan på Koldinghus. Den slags renoveringer er besynderlige, hvis man spørger almindelige mennesker. Bliver vi istedet inspireret af den minutiøse genopførelse af Frederiksborg Slot, ville alle være glade.

Hvad er det præcist, Nyborg Slots Venner vil have genopført?

For 100 år siden blev bygningsfredningsloven vedtaget. Det er vore dages holdning til arkitektonisk og kulturhistorisk vigtige bygninger: De skal bevares, som de er. Tidligere havde man et mere pragmatisk forhold til bygningerne. Danske slotte er blevet opført og bygget om utallige gange gennem århundrederne. De blev tilpasset de aktuelle behov. Så hvilket øjebliksbillede af Nyborg Slot er det rigtige at genopføre? Det er vanskeligt at svare på.

Hvis ikke vi formår at formidle historie i nutidige rammer, så har vi et problem

Det er svært at forstå, hvorfor en tilbygning skal være samtidig, når den skal formidle middelalder, skriver Peter Bille Brahe. Men hvorfor skal tilbygningen absolut være en genopførelse, kan man spørge med samme ret. Moesgaard og Kongernes Jelling er spændende museer, der giver rum til nye måder at formidle oldtiden på. Hvad havde vi fået ud af, at bygge dem som gravhøje eller langhuse?

Respekt for fortiden frem for slavisk kopi

Peter Bille Brahe klandrer restaureringen af Koldinghus, fordi forskellene på gammelt og nyt står så tydeligt frem. Jeg kender ikke Exner-parrets arkitektoniske credo, men for mig at se er restaureringen af slottet en meget respektfuld tilgang. I stedet for at lade som om at vi i dag mestrer de gamle byggeteknikker, fremhæver arkitekterne fortidens kunnen med kontraster i materiale og ærbødige afstande i mødet mellem fortid og nutid.

Den modernistiske dagsorden har dikteret

Peter Dragsbo mener, at man sagtens kan gendigte, når man revitaliserer Nyborg Slot i debatindlægget “Selvfølgelig må man gendigte et slot”. Det vigtige er, at arkitekterne forstår stedets ånd. Det har været et problem, skriver Dragsted: Den modernistiske dagsorden har dikteret, at man ikke må tilføje noget til de kulturhistoriske monumenter. Eller at nybyggeri ikke må tage udgangspunkt i stedets historie men skal være nutidig.

Peter Dragsted sparker åbne døre ind

Gendigtningen af Nyborg Slot kan lære arkitekterne at respektere genius loci, så folket kan få historien tilbage, mener Dragsted. Men han sparker en åben dør ind efter min mening. Netop Koldinghus, som Peter Bille Brahe nævner, er et fornemt eksempel på den indlevede forståelse af stedet, som Dragsted efterlyser. Og det er et renoveringsprojekt, der blev begyndt tilbage i midten af 1970´erne. Der er en lang tradition i Danmark for arkitektonisk indlevelse i historiske rammer.

Cubos version af Nyborg Slot en smuk kombination af før og nu

I mine øjne føjer Cubo nyt til gammelt på en smuk og respektfuld måde. Arkitekterne genskaber ikke minutiøst en fortid, som er svær at låse i en bestemt form. De tromler ikke Nyborg Slots historie og traditioner men vælger former, materialer og farver, der føjer sig til i stedet for at dominere. Jeg glæder mig til at se det færdige resultat.

Slottets, fæstningens og torvets historiske betydning skal formidles ved at bygge nyt og historisk sammen til en helhed, der styrker forståelsen af de tre elementer. Det er ikke formålet at føre slottet tilbage til en given idealtilstand men at skærpe oplevelsen af de oprindelige bygninger og tydeliggøre og forklare stedets oprindelige sammenhæng og idé. Cubo Arkitekter

Fotografiet for oven er en detalje fra Koldinghus. Restaurering kan sagtens være følsom og respektfuld uden af være en kopi af fortiden.

Share Post :

More Posts