Er beboelse eksisterende, lovlig anvendelse?

Der er ikke givet byggetilladelse til at konvertere erhverv til bolig i en ejendom ved Herning. Derfor er det ikke eksisterende, lovlig anvendelse, mener kommunen. Men den opfattelse deler Planklagenævnet ikke. Om bolig er eksisterende, lovlig anvendelse – det er et planlovsspørgsmål. Ikke et spørgsmål om byggetilladelse.

Nej til mere bolig

I udkanten af Herning ligger en bygning på 396 m2. 166 m2 i bygningen er registreret som boligareal i BBR. Resten er registreret som erhverv. Ejeren søger om at konvertere de 230 m2 erhverv til bolig*. Men Herning Kommune siger nej.

Beboelse forudsætter dispensation fra lokalplanens anvendelsesbestemmelse, for lokalplanområdet er udlagt til erhverv. Det er ikke hensigtsmæssigt at udvide det eksisterende boligareal, mener kommunen. Mere beboelse i området kan medføre skærpede miljøkrav til virksomhederne.

Lovlig bolig allerede?

Ejendommens ejer klager til Planklagenævnet. Nævnet indleder sin afgørelse med at konstatere, at en udvidelse af boligarealet strider mod lokalplanens § 3.5. Her står der, at “der (ikke) må etableres nogen form for boliger”. Det gælder også en udvidelse af et boligareal, vurderer nævnet.

Alligevel ophæver Planklagenævnet kommunens afslag på dispensation. Kommunen burde have undersøgt, om erhvervsarealet lovligt bruges til bolig – allerede før ansøgningen om konvertering.

Manglende byggetilladelse irrelevant

Ejendomsejeren påstår, at halvdelen af erhvervsarealet har været brugt til bolig siden 1996 – altså før lokalplanen blev vedtaget. Resten af arealet bruges til showroom, der kan være erhverv som lovligt må drives fra egen bolig.

Herning Kommune påpeger, at ejendomsejeren ikke tidligere har søgt og fået en byggetilladelse til konvertering fra erhverv til bolig. Det kræver byggeloven ellers. Men en manglende byggetilladelse er ikke planmæssigt relevant, vurderer Planklagenævnet.

Hvad skal Herning Kommune og vi andre gøre i fremtiden?

Det kan virke absurd, hvis ejendomsejeren får lov til at konvertere erhverv til beboelse. Det strider mod den gældende lokalplan. Er der allerede etableret beboelse, så er det sket uden den nødvendige byggetilladelse.

Men jeg tror, at vi skal se det sådan her: Planklagenævnet forholder sig til den konkrete afgørelse – et afslag med hjemmel i planloven. Det er derfor kun afgørende – hvis beboelse er i strid med lokalplanen – om det er eksisterende, lovlig anvendelse i planlovsforstand**.

Hvor stiller det en kommune som Herning? Det kan en byggesagsbehandler svare bedre på en mig. Kan kommunen kræve fysisk lovliggørelse – altså at beboelse på erhvervsarealet ophører – med hjemmel i byggeloven, fordi der mangler en byggetilladelse?

Mere information

Se Planklagenævnets afgørelse om boligarealet i Herning.

Se Herning Kommunes lokalplan 51.E3.1.

*Herning Kommune har i løbet af klagesagen givet udtryk for, at man er villig til at ændre registreringen af etagearealets anvendelse i BBR. 192 m2 kan registreres som bolig, mens 4 m2 kan registreres som overdækket areal. Det efterlader 200 m2, som er registreret som erhverv.

**Det ser ikke ud til på plandata.dk, at der tidligere har været vedtaget en byplanvedtægt eller en lokalplan for området, før lokalplan 51.E3.1 blev vedtaget i 2017. Derfor har der ikke foreligget et plangrundlag, som forbød boliger.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar