En kommune skal bruge det mindst indgribende middel over for en borger

En kommune skal vælge det mindst indgribende middel over for en borger, når det kommer til at gøre et forhold lovligt. Derfor skal retlig lovliggørelse overvejes før fysisk.

Ulovligt udnyttet landbrugsbygning

Ejeren af et tidligere væksthusgartneri i landzone har indrettet et værksted til en tømrervirksomhed og udnyttet en landbrugsbygning til fire boliger og seks udlejningsværelser. Desuden har han etableret et udendørs oplag. Alt sammen uden landzonetilladelse.

Høje Taastrup Kommune varsler et påbud om fysisk lovliggørelse, og grundejeren foreslår en ny løsning: Én bolig og en kontorvirksomhed i bygningen i stedet for de ti lejligheder og udlejningsværelser. Taget vil blive sænket, og altanerne fjernet.

Landbrugsbygning skal retableres

Grundejeren vil fastholde en ulovlig anvendelse, mener Høje Taastrup Kommune. Derfor er der ingen grund til at forholde sig til det nye forslag. Kommunen udsteder sit påbud: Oplaget skal fjernes. Tømrervirksomheden skal ophøre.

Men der er mere endnu: Lejligheder og udlejningsværelser skal sløjfes, og bygningen føres tilbage til det oprindelige udtryk: Taget skal sænkes. Udvendige trapper og altaner skal væk. Facaden skal retableres. Dét klager grundejeren til Planklagenævnet over.

Det mindst indgribende middel

Grundejerens forslag omfatter en delvis fysisk lovliggørelse af landbrugsbygningen. Kunne resten løses med en retlig lovliggørelse? Dét burde kommunen have overvejet, før påbuddet om total fysisk lovliggørelse blev udstedt, afgør Planklagenævnet. Påbuddet ophæves.

Risikoen for præcedens vejer tungt. Retshåndhævelsen er vigtigt. Men en kommune skal bruge det mindst indgribende middel over for en borger, når det handler om at gøre et forhold lovligt, påpeger nævnet. Retlig lovliggørelse skal overvejes før fysisk, og værdispild skal så vidt muligt undgås.

Mere information

Læs Planklagenævnets afgørelse i sagen om landbrugsbygningen i Høje Taastrup Kommune.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar