Påbud skal varsles. Og de skal varsles til alle grundejere.

Når en kommune har sagt nej til at dispensere, kan kommunen give et påbud om fysisk lovliggørelse. Men det forudsætter, at påbuddet er varslet. Og varslet skal være givet til alle grundejere og ikke kun en repræsentant. Det fastslår Planklagenævnet i tre af efterårets afgørelser.

Et påbud skal varsles

Halsnæs Kommune siger nej til at lovliggøre udhuset ved et sommerhus ved Hyllingebjerg med en dispensation. Efterfølgende giver kommunen et påbud til sommerhusejeren: Udhuset skal fjernes. Når en kommune har afslået at givet en lovliggørende dispensation, kan kommunen kræve forholdet lovligjort med et påbud. Det fremgår af Planlovens § 51.

Men påbuddet skal varsles, og det har Halsnæs Kommune glemt. Det er en væsentlig, retlig mangel, afgør Planklagenævnet. Påbuddet ophæves.

Alle grundejere skal varsles

Syddjurs Kommune giver et påbud til ejeren af et sommerhus ved Følle Strand: Din tagterrasse skal fjernes. Kommunen har tidligere sagt nej til at dispensere fra lokalplanen og varslet påbuddet.

Kommunen har kun varslet den ene ejer af sommerhuset om påbuddet. Det er så væsentlig en retlig mangel, at påbuddet ophæves. Det spiller ingen rolle, fastslår Planklagenævnet, at denne ejer har fået fuldmagt til at repræsentere den anden ejer. Det er ikke nok at varsle et påbud til en repræsentant.

Ikke nok at varsle en repræsentant

Rudersdal Kommune giver et påbud om at lovliggøre et hegn i Øverød. Kommunen har tidligere sagt nej til at dispensere og varslet påbuddet – men kun til en repræsentant for ejerne af ejendommen i Øverød.

På kommunens anmodning har repræsentanten formidlet påbuddet videre til ejerne. Det kan dokumenteres. Alligevel ophæver Planklagenævnet påbuddet. Når det ikke er varslet over for ejerne selv, er det en væsentlig, retlig mangel.

Mere information

Læs Planklagenævnets afgørelse i sagen og udhuset ved Hyllingebjerg og Halsnæs Kommunes lokalplan 01.27.

Læs Planklagenævnets afgørelse i sagen om tagterrassen på sommerhuset ved Følle Strand og Syddjurs Kommunes lokalplan 57.

Læs Planklagenævnets afgørelse i sagen om hegnet i Øverød og Rudersdal Kommunes lokalplan 63.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar