En kommune må gerne ændre praksis

Dragør Kommune vil ikke dispensere til en frontispice, to blikkenslagerkviste og en hoveddør med vindue i. Kommunen har tidligere dispenseret til en hoveddør med vindue, men det afholder ikke kommunen fra at ændre praksis, fastslår Planklagenævnet.

Nej til lovliggørende dispensation

Dragør Kommune siger nej: Kommunen vil ikke give en lovliggørende dispensation til en frontispice, to blikkenslagerkviste og hoveddør på en bevaringsværdig bygning.

Bygningens ejer klager til Planklagenævnet. Ejeren mener bl.a., at frontispicen, kvistene og døren er umiddelbart tilladte i henhold til lokalplanen.

Frontispice, kviste og hoveddør forudsætter dispensation

Lokalplanen fastsætter, at der undtagelsesvist kan etableres blikkenslagerkviste, og at frontispicer undtagelsesvist kan tillades. Ordet “undtagelsesvist” betyder, at der er tale om dispensationsbestemmelser – altså at forholdet (kvist og frontispice) kræver dispensation.

Lokalplanen udelukker vinduer i hoveddøre, men bygningsejeren har anvendt en fyldningsdør med vinduer. Det forudsætter også dispensation. Det er op til kommunens skøn at afgøre, om der skal gives en dispensation, påpeger Planklagenævnet.

Har politikerne truffet en uoplyst beslutning?

Bygningens ejer mener, at politikerne i Klima-, By- og Erhvervsudvalget har sagt nej til en dispensation på et mangelfuldt grundlag. De har ikke fået dokumentet “Supplerende oplysninger”.

Politikerne skal have de oplysninger, som skal inddrages i henhold til lovgivningen, før de træffer beslutning om at dispensere eller ej, fastslår Planklagenævnet. Men bygningsejeren har sendt dokumentet til udvalgsmedlemmerne på opfordring fra forvaltningen. De er ikke blevet forhold relevante oplysninger.

Kommunen må gerne ændre praksis

En nabo har fået tilladelse til en tilsvarende hoveddør. Det er ulovlig forskelsbehandling at sige nej nu, mener ejeren af bygningen. I henhold til lighedsgrundsætningen, så skal afgørelserne i to sager være de samme, hvis sagerne i det væsentlige er ens.

En kommune skal behandle borgerne ens, medgiver Planklagenævnet, men kommunen må gerne ændre praksis. Naboen har fået en dispensation i 2017. Siden 2018 har kommunen ikke dispenseret fra forbuddet mod vinduer i en hoveddør.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om frontispice, kviste og hoveddør i Dragør.

Dragør Kommunes lokalplan 25.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar