Hvad nu, hvis en kommune siger nej til at udarbejde ny lokalplan i stedet for den gældende? Kan man klage over det?

Der findes allerede en lokalplan for Lysehøj i Slagelse Kommune. Lokalplanen udmønter kommuneplanens muligheder. Derfor må kommunen gerne sige nej til at udarbejde en ny lokalplan. Og det er ikke en afgørelse, man kan klage over.

Nej til ny lokalplan

Slagelse Kommune siger nej: Der skal ikke udarbejdes en ny lokalplan, som fjerner muligheden for at bygge dobbelthuse på nogle ejendomme i Lysehøj. Den gældende lokalplan skal fastholdes.

Grundejerne klager til Planklagenævnet. Der skal betales dobbelt grundskyld af deres ejendomme, fordi de kan udnyttes til dobbelthuse. Det burde kommunen have fortalt, da grundejerne købte ejendommene og fik tilladelse til at bygge parcelhuse.

Skal kommunen udarbejde en ny lokalplan?

Planklagenævnet forholder sig ikke til spørgsmålet om grundskyld. Nævnet interesserer sig for, om kommunen har pligt til at udarbejde en ny lokalplan i henhold til planlovens § 13, stk. 3: Er der tale om et byggearbejde i overensstemmelse med kommuneplanen?

Grundejerne ønsker sig formentlig en lokalplan, som udlægger deres ejendomme til enfamiliehuse. Det vil være i overensstemmelse med kommuneplanen. Men der findes allerede en lokalplan, som udmønter kommuneplanens muligheder. Derfor er kommunen ikke forpligtet til at udarbejde en ny lokalplan, fastslår Planklagenævnet.

Der er ikke truffet en afgørelse

Faktisk kan Planklagenævnet slet ikke behandle klagen over, at Slagelse Kommune afviser at udarbejde en ny lokalplan. Hvis nævnet skal behandle klagen, så kræver det, at kommunen har truffet en afgørelse efter planloven.

Der findes allerede en lokalplan, som udmønter mulighederne i kommuneplanen. Derfor er det en skønsmæssig vurdering, skriver Planklagenævnet, at kommunen ikke vil udarbejde en ny lokalplan. Det er ikke en afgørelse, som nævnet kan behandle.

Mere information

Se Planklagenævnets afgørelse i sagen om dobbelthusene i Lysehøj.

Se Slagelse Kommunes lokalplan 129A.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar