Kan et hegn være bebyggelse? Det er vigtigt for planlæggere og byggesagsbehandlere at have styr på begrebernes betydning

Som udgangspunkt gælder byggelovens definition på begrebet bebyggelse. Og den definition omfatter bl.a. hegnsmure. Derfor kan en lokalplans bestemmelser om bebyggelse godt gælde hegn. I sagen om et hegn i Cold Hawaii sondrer lokalplanen dog mellem bebyggelse og hegn. Derfor bliver lokalplanens definition afgørende for fortolkningen.

Opføres hegnet i strid med lokalplanen?

Et hegn ved søbadet i Cold Hawaii kan opføres i overensstemmelse med lokalplanen, mener Thisted Kommune. Der er ingen bestemmelser i lokalplanen om hegn. Derfor er hegnet umiddelbart tilladt.

En nabo klager til Planklagenævnet. Når kommunen giver tilladelse til hegnet, så bliver søbadet helt indhegnet mod øst. Det er i strid med kortbilagene i lokalplanen, mener naboen.

Er hegnet bebyggelse?

Planklagenævnet begynder sin afgørelse med at ridse op, at det er lokalplanens bestemmelser, der er afgørende. Kortbilag bliver først bindende, hvis der henvises til dem i bestemmelserne. Thisted Kommunes lokalplan fastsætter ikke bestemmelser om hegn.

Lokalplanen regulerer til gengæld bebyggelse. Derfor er spørgsmålet, om hegnet omkring søbadet kan karakteriseres som bebyggelse. Som udgangspunkt gælder byggelovens definition, og den definition omfatter bl.a. hegnsmure.

Lokalplanens definition afgørende

Det har dog væsentlig betydning for fortolkningen, hvordan begrebet bebyggelse bruges i lokalplanen. I redegørelsen står der, at “Søbadet er omkranset af bebyggelse og faste hegn”.

Lokalplanen skelner altså mellem bebyggelse og hegn. Derfor er hegnet ikke omfattet at lokalplanens bestemmelser om bebyggelse.

Mere information

Se Planklagenævnets afgørelse i sagen om hegnet i Cold Hawaii.

Se Thisted Kommunes lokalplan 1-036.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar