Kortbilagets detaljer kan få afgørende betydning

Må anvendelsen af en sidebygning ændres fra erhverv til bolig? Ja, vurderer Planklagenævnet i to afgørelser. For sidebygningen er ikke omfattet af et delområde, som udelukker boliger i stueetagen. Den er heller ikke udpeget som et område, hvor bebyggelse udelukkes. Afgørelserne pointerer, at kortbilagenes detaljer kan have afgørende betydning.

Sidebygningen ikke en del af delområdet

I 2019 siger Høje Taastrup Kommune siger nej til at dispensere: Anvendelsen af en sidebygning må ikke ændres fra erhverv til bolig. Det strider mod anvendelsesbestemmelsen i lokalplan 1.56.9. Grundejerens ejendom ligger inden for lokalplanens delområde A1, mener kommunen, og her må stueetagen kun bruges til detailhandel og butikshåndværk som f.eks. en bager.

Grundejeren klager, og Planklagenævnet ophæver kommunens afgørelse. Lokalplanens delområder er vist på kortbilag 3, og her er sidebygningen ikke markeret som en del af et delområde. Derfor er sidebygningen kun omfattet af anvendelsesbestemmelsens generelle forbud mod spillerhaller og lignende. Det er tilladt at indrette en bolig.

Sidebygningen ikke udpeget som ubebygget areal

I 2020 træffer Høje Taastrup Kommune en ny afgørelse i sagen. Kommunen fastholder sit nej til dispensation: Sidebygningen ligger uden for lokalplanens delområder. Men den er markeret som ubebygget areal på kortbilag 3 og 4, og ubebyggede arealer må ikke bruges til bebyggelse i henhold til lokalplanens § 11. Sidebygningen kan kun bruges til hidtil lovlig anvendelse, og det er liberalt erhverv.

Grundejeren klager også over dette afslag, og Planklagenævnet ophæver afgørelsen. Sidebygningen er vist på kortbilagene, og den er allerede opført. De ubebyggede arealer, som er nævnt i § 11, er ikke vist på kortbilagene. Derfor er sidebygningen ikke i strid med lokalplanen, at anvendelses må ændres fra erhverv til bolig.

Hvad skal Høje Taastrup Kommune og vi andre gøre i fremtiden?

Hensigten med lokalplan 1.56.9 er at fremme udviklingen af en smal randbebyggelse langs Taastrup Hovedgade. Det fremgår af lokalplanens formålsparagraf og § 8. Bagvedliggende arealer skal udnyttes til ophold og parkering. Kommunens hensigt med lokalplanen er klar, synes jeg. Det er bare ikke sådan, Planklagenævnet tolker lokalplanens kortbilag 3.

Problemet opstår, tror jeg, fordi kortbilaget skal vise for mange ting på samme tid. Med en opdeling på tre adskilte kortbilag, ville Planklagenævnet måske have givet kommunen medhold i afslaget på bolig i sidebygningen:

  • Et kortbilag, som viser eksisterende forhold – hvor er bebyggelsen placeret i dag?
  • Et kortbilag, der udpeger byggefelter, hvor fremtidens bebyggelse skal placeres.
  • Et kortbilag, som deler hele lokalplanområdet op i delområder. På den måde undgås det, at der er dele af lokalplanområdet, som ikke er omfattet af de detaljerede anvendelsesbestemmelser for delområderne.

En lokalplans kortbilag er bindende, når lokalplanens bestemmelser henviser til dem. Derfor kan kortbilagenes detaljer få afgørende betydning. Neden for ses kortbilag 3 fra Høje Taastrup Kommunes lokalplan 1.56.9. Delområde A1 er vist med lyserødt. Planklagenævnets afgørelser er anonymiserede, så det er ikke til at afgøre, hvilken ejendom afgørelserne om sidebygningen drejer sig om.

Links

Sidebygningen ikke en del af delområdet. Planklagenævnets afgørelse fra august 2020.

Sidebygningen ikke udpeget som ubebygget areal. Planklagenævnets afgørelse fra januar 2021.

Høje Taastrup Kommunes lokalplan 1.56.9.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar