Udlægger lokalplanen området til boliger, så udelukker det ikke ferieboliger med udlejning

Udlægger lokalplanen et område til boliger? Så udelukker det ikke ferieboliger, medmindre lokalplanen fastsætter, at boligerne skal være helårsboliger. Udlejningsboliger kan en lokalplan ikke hindre, for lokalplaner må ikke fastsætte bestemmelser om ejerforhold. Begge dele fastslår en afgørelse i Planklagenævnet fra midten af januar.

En feriebolig er også en bolig – uanset ejerform

Århus Kommune siger nej til at dispensere fra lokalplan 57: Et kontor må ikke ændre anvendelse til feriebolig med udlejning. Nok åbner anvendelsesbestemmelsen mulighed for boliger. Men når ferieboligen udlejes erhvervsmæssigt, så er det ikke en bolig, vurderer kommunen.

Ejeren klager til Planklagenævnet, og nævnet giver ejeren medhold: Det fremgår i anvendelsesbestemmelsen, at lokalplanområdet må bruges til boligformål. Der står ikke noget om, at det kun må være helårsbeboelse. Derfor hindrer lokalplanen ikke ferieboliger.

At ejeren vil leje ferieboligen ud betyder ikke, at anvendelsen kan karakteriseres som erhverv som f.eks. hotelvirksomhed, fastslår Planklagenævnet. En lokalplan kan ikke regulere ejerforhold. Derfor er det ikke planlægningsmæssigt relevant, om ferieboligen lejes ud.

Hvad skal Århus Kommune og vi andre gøre i fremtiden?

Århus Kommunes begrundelse for at sige nej er sådan set forståelig nok: Når boligen bruges til feriebolig og korttidsudlejning, vil det medføre en stor udskiftning i brugerne. Det kan måske medføre “genevirkninger i forhold til omgivelserne”, som lokalplanens anvendelsesbestemmelse skal udelukke. Men lokalplanen tillader boligformål.

Vil Århus Kommune og vi andre gerne undgå ferieboliger i et boligområde, så er der mulighed for at begrænse anvendelsen til helårsbeboelse. Det fremgår i lokalplanvejledningen fra 2009 og Byplanhåndbogen.

Links

Planklagenævnets afgørelse om ferieboligen i Århus.

Århus Kommunes lokalplan 57.

Lokalplanvejledningen fra 2009 (se afsnit 2.3.2.1) og Byplanhåndbogen (se under “boligformål” og “helårsboliger”).

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar