Behov for arealer til byvækst skal dokumenteres

En kommuneplan må gerne udlægge nye arealer til byvækst. Men de samlede udlæg i kommuneplanen må ikke overstige behovet for byvækst inden for kommuneplanperiodens 12 år. Det kan betyde, at kommuneplanen må omfordele arealudlæggene.

Behov for arealer til byvækst skal dokumenteres

Varde Kommune vedtager kommuneplan 2021-33 i november 2021. Men en borger klager til Planklagenævnet over vedtagelsen. Der er ikke behov for nye arealudlæg til byvækst, mener borgeren.

Nævnet giver borgeren ret og ophæver kommuneplanens nye arealudlæg til byvækst. Kommunen mangler at dokumentere, at der er et behov for arealerne.

Udlæg overstiger forventet behov

I kommuneplan 2021-33 tages nogle arealer til erhvervsudvikling og nye boliger ud, men der udpeges også nye arealer:

  • Erhvervsudvikling: Sammenlagt stiger arealudlægget til erhvervsudvikling fra 246 til 287 hektar. I kommuneplanen fremgår et forventet behov på erhvervsarealer på 150 hektar.
  • Boligbyggeri: Udlægget til boliger stiger fra arealer til 1.840 boliger til plads til ca. 2.500 boliger. I kommuneplanen fremgår et forventet behov på erhvervsarealer på 1.250 boliger.

Omfordeling hvis behovet ikke stiger

En kommuneplan må gerne udlægge arealer til byvækst. Det fremgår af planlovens § 11a, stk. 6 og 7. Nye, supplerende arealer til arealer til byvækst forudsætter, at rummeligheden ikke er stor nok i den hidtil gældende kommuneplan.

Svarer rummeligheden til behovet, så må kommuneplanen omfordele arealudlæggene. Det betyder, at nye arealudlæg skal modsvares af, at arealer til byvækst tages ud, så rummeligheden ikke øges samlet.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om arealudlæg til byvækst i Varde Kommune.

Vardes kommuneplan 2021-33.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar