Ingen erstatning for to servitutter, som blev ophævet ved en fejl

Kolding Kommune ophæver to servitutter ved en fejl. Men kommunen har ikke pligt til at udarbejde en ny lokalplan til erstatning for servitutterne, fastslår Planklagenævnet. Men har kommunen så pligt til at genskabe servitutterne? Det er ikke et spørgsmål, som nævnet kan tage stilling til.

To servitutter, der blev ophævet ved en fejl

Kolding Kommune har ophævet to servitutter ved en fejl. Byrådet beslutter, at der ikke skal udarbejdes en lokalplan til erstatning for servitutterne. Servitutterne omfattede 214 ejendomme. I fremtiden skal området administreres med hjemmel i bygningsreglementet og hegnsloven.

En beboer i området klager til Planklagenævnet. Kommunen bør mortificere de to servitutter eller udarbejde en lokalplan for de 214 ejendomme, mener beboeren. Men nævnet afviser at behandle klagen.

Planklagenævnet kan ikke mortificere servitutter

Jeg elsker at lære nye ord at kende: Mortificere! Hvad betyder det? I henhold til Danmarks Domstole kan man mortificere et dokument, som er bortkommet. Det kan f.eks. være et pantebrev. Når pantebrevet er væk, så kan den, som skylder penge, reelt lade være med at betale. Ved at mortificere pantebrevet, genoprettes “rettighedshaverens dokumentation”.

Beboeren mener altså, at kommunen skal pålægges at genskabe de to servitutter. Men Planklagenævnet kan ikke mortificere servitutter, fastslår nævnet.

Ingen lokalplanpligt i et eksisterende byområde

Planlovens § 13, stk. 2, fastlægger, at der skal udarbejdes en lokalplan før større udstykninger eller bygge- og anlægsarbejder. § 13, stk. 3, fastlægger, at der skal udarbejdes en lokalplan, hvis en udstykning eller et bygge- og anlægsarbejde er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Kan Planklagenævnet så pålægge kommunen at udarbejde en lokalplan? Nej, fastslår nævnet, for i den givne situation er der ingen lokalplanpligt. Der er hverken tale om en udstykning eller et byggearbejde men et eksisterende byområde.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om de to servitutter.

Danmarks Domstoles definition af begrebet mortifikation.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar