Hvordan er det lige med lokalplanforbud mod oplag og regler for parkering?

il lokalplanbestemmelser om oplag og parkering. Men helt generelt: Hvad må vi skrive i en lokalplan om oplag? Og må en lokalplan regulere parkering af køretøjer – uindregistrerede eller indregistrerede?

Ingen uindregistrerede køretøjer

Slagelse Kommune giver tilladelse til at udvide et autoværksted i Sørbymagle. 20 % af ejendommen må bruges til at opbevare uindregistrerede køretøjer, afgør kommunen. Det fremgår af lokalplanens § 4, stk. 7, om oplag.

En nabo klager til Planklagenævnet, og nævnet giver ham medhold: Opbevaring af uindregistrede køretøjer skal ikke betragtes som et oplag. Opbevaring af køretøjerne reguleres i lokalplanens § 4, stk. 5. Her fremgår det, at uindregistrerede køretøjer ikke må henstilles inden for lokalplanområdet.

Hjemmel til forbud mod oplag

Planklagenævnets afgørelse i denne sag kan måske synes indlysende. Men hvad må vi egentlig skrive i en lokalplan om oplag og parkering? Planlovens § 15, stk. 2, nr. 9, hjemler, at vi fastsætter lokalplanbestemmelser om anvendelse og vedligeholdelse af de ubebyggede arealer.

I den kommenterede planlov står der, at krav vedrørende vedligeholdelse giver hjemmel til forbud mod oplag. Hjemlen til forbud mod oplag gælder bl.a. uindregistrerede køretøjer, campingvogne og lignende. Men der kan ikke stilles krav om løbende vedligeholdelse eller orden.

Forbud mod parkering?

Har vi så hjemmel til at regulere parkering af indregistrerede køretøjer? Delvist, vurderes det i den kommenterede planlov. En lokalplan kan ikke regulere parkering af indregistrerede køretøjer på udlagte vejarealer. Her gælder færdelslovens og vejlovens regler.

Til gengæld “synes det i praksis lagt til grund, at der kan fastsættes lokalplanbestemmelser om begrænsninger i parkering af bestemte typer køretøjer – i hvert fald i områder og på fælles parkeringspladser”.

Links

Planklagenævnets afgørelse i sagen om oplaget i Sørbymagle.

Slagelse Kommunes lokalplan 21.

I en lignende sag om oplag i Faaborg-Midtfyn Kommune afgør Planklagenævnet, at det stadig er oplag, selvom den er placeret på en indregistreret trailer. Du kan læse mere om dén sag i artiklen “Forbud mod oplag af motorbåde gælder, uanset om motorbåden er placeret på en indregistreret trailer“.

Læs nærmere om oplag og parkering i den kommenterede planlov fra 2013, side 394-396. Her er der flere eksempler på relevant afgørelse.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar