En lokalplan kan ikke ophæve en rådighedsservitut

Bornholms Regionskommune vedtager en lokalplan, der ophæver en servitut. Men Planklagenævnet underkender ophævelsen: En lokalplan kan ikke ophæve en privatretlig rådighedsservitut.

Offentligretlig servitut som ikke kan ophæves?

Bornholms Regionskommune vedtager en lokalplan for udvidelsen af Bornholms Kunstmuseum. Lokalplanen ophæver en servitut, men det klager en gruppe borgere til Planklagenævnet over. De mener, at der er tale om en offentligtretlig servitut. Den slags servitutter kan ikke ophæves med hjemmel i planloven, påstår borgerne.

Planklagenævnet giver borgerne medhold: Lokalplanen kan ikke ophæve servitutten. Det skyldes bare ikke – som borgerne vurderer – at der er tale om en offentligtretlig servitut.

Rådighedsservitut kan ikke ophæves

Servitutten fastsætter, at der ”gives adgang til for alle og enhver at færdes på alle udlagte veje og gangstier samt på klipperne langs havet imod at iagttage al tilbørlig sømmelighed”.

Denne færdselsret har karakter af en privatretlig rådighedsservitut, som ikke kan ophæves ved en lokalplan.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om den bornholmske rådighedsservitut.

Bornholms Regionskommunes lokalplan 107.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvad kan vi lære af nævnets afgørelser? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar