Væsentlige oplysninger skal udleveres i aktindsigt, hvis borgerens interesse vejer tungere end kommunens

Tårnby Kommune får en ansøgning om aktindsigt i sagen om lovliggørelse af en brugen af en ejendom. Kommunen udleverer alle dokumenter i aktindsigt bortset fra fem. De fem dokumenter er interne, mener kommunen, og aktindsigt kan skade kommunens mulighed for at opklare brugen af ejendommen. Planklagenævnet fastslår, at dokumenterne helt eller delvist skal udleveres til klageren.

Aktindsigt i alle bortset fra fem dokumenter

Tårnby Kommune varsler et påbud om lovliggørelse af brugen af en ejendom. Ejeren eller brugeren – formoder jeg – søger om aktindsigt i kommunens sag om ejendommens brug.

Kommunen giver aktindsigt i alle sagens dokumenter bortset fra fem. Der er tale om fem interne dokumenter, mener kommunen, og retten til aktindsigt må være begrænset: Klagerens indsigt i dokumenternes indhold må vige for hensynet til at opklare lovovertrædelser.

Kommunen skal udlevere flere dokumenter

Ejeren – eller brugeren – klager til Planklagenævnet over kommunens afgørelse, og nævnet behandler klagen. Når klagen drejer sig om aktindsigt i en sag om påbud efter planloven, så er nævnet den rette klageinstans.

Planklagenævnet ophæver delvist kommunens afslag på aktindsigt i de fem dokumenter. Kun ét af dokumenterne må kommunen stadig gerne nægte at udlevere. De øvrige fire skal udleveres helt eller delvist.

Nogle interne dokumenter skal udleveres

Hovedparten af de fem dokumenter er – som kommunen mener – interne dokumenter. Den slags dokumenter er udarbejdet af kommunen til eget brug og ikke udvekslet med udenforstående. Interne dokumenter har en kommune som udgangspunkt ikke pligt til at give aktindsigt i, fastslår Planklagenævnet.

I nogle af dokumenterne er der dog væsentlige oplysninger om sagen, som kun findes i netop dem. Der er også andre oplysninger, hvor klagerens interesser er vigtigere end kommunens. Og oplysninger, der kan udleveres uden at skade kommunens mulighed for at opklare lovovertrædelser. Disse oplysninger skal udleveres til klageren.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen påbud om lovliggørelse af brug. Planklagenævnet træffer også en afgørelse om forbud mod brug af samme ejendom. Du finder afgørelsen her.

Komplekse forhold vedrørende lovhjemmel og aktindsigt er bestemt ikke mit bord. Artiklen er skrevet til dig, der ligesom mig, er grundlæggende interesseret i planlægning. Har du brug for at vide præcist, hvilke regler der gælder for aktindsigt, så skal du læse selve afgørelsen.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar