Forbud mod virksomheder, som skaber gener, kan ikke håndhæves

Rudersdal Kommune siger nej til en tankstation tæt på et boligområde med henvisning til lokalplanens anvendelsesbestemmelse. Bestemmelsen udelukker virksomheder, som medfører gener for boligområdet. Men “gener” er ikke klart nok et begreb til, at forbuddet kan håndhæves, afgør Planklagenævnet.

Tankstation tilladt eller ej?

En tankstation med vaskehal er ikke i overenstemmelse med lokalplanens anvendelsesbestemmelse, vurderer Rudersdal Kommune. Bestemmelsen fastsætter, at området må anvendes til erhverv. Men ikke til virksomheder, som medfører gener for boliger i nærheden af området.

Ansøgeren klager til Planklagenævnet, og nævnet ophæver kommunens afgørelse. Tankstationen er tilladt i henhold til anvendelsesbestemmelsen, vurderer nævnet.

En tankstation er erhversformål

Lokalplanens anvendelsesbestemmelse fastsætter, at området “kun (må) anvendes til erhvervsformål, såsom lettere industri- og håndværksprægede virksomheder samt kontor, administration, liberale erhverv, kursus- og servicevirksomhed”.

Er en tankstation med vaskehal så omfattet, at anvendelsesbestemmelsen? Ja, afgør Planklagenævnet: Området er udlagt til erhvervsformål, herunder lettere industri samt servicevirksomhed. En tankstation med vaskehal har karakter af erhvervsformål og ligger tæt på de eksempler på erhverv, som bestemmelsen tillader.

“Gener” for uklart et begreb

Det fremgår også i anvendelsesbestemmelsen, at “der ikke (kan) tillades virksomheder, der ved støj, luftforurening eller lugt påfører det tilgrænsende boligområde gener, herunder skal de til enhver tid gældende grænseværdier i henhold til miljølovgivningen overholdes”. En tankstation vil medføre større gener for boliger i nærheden, vurderer kommunen.

Så må tankstationen vel alligevel være i strid med anvendelsesbestemmelsen? Nej, afgør Planklagenævnet. Det er for uklart, hvornår en virksomhed er generende for omgivelserne. Bestemmelsen kan ikke håndhæves. Nævnet påpeger desuden, at miljømæssige gener fra virksomheder reguleres gennem miljølovgivningen.

Links

Planklagenævnets afgørelse i sagen om tankstationen i Birkerød.

Rudersdal Kommunes lokalplan 60.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar